Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Lista marcowych zmian

27.02.2019

Jak co miesiąc prezentujemy krótką informację na temat najważniejszych terminów obowiązujących przedsiębiorców w marcu 2019:

1.03.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

5.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2019 r.

7.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2019 r.

15.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2019 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za opakowania za rok 2018
 • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 r.

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

20.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za luty 2019 r. na PFRON

25.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za luty 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2019 r.
 • do końca marca 2019 r. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • do końca marca 2019 r. obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.
 • do końca marca 2019 r. obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 r.

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: