Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Terminy obowiązujące w marcu

01.03.2019

 

1.03.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych
5.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2019 r.
7.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2019 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
11.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2019 r.
15.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

wpłata składek ZUS za luty 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2019 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za opakowania za rok 2018
obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 r.
ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
20.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
wpłata za luty 2019 r. na PFRON
25.03.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

wpłata podatku VAT za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
wpłata podatku akcyzowego za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2019 r.
złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2019 r.
złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2019 r.
złożenie JPK_VAT za luty 2019 r.
przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2019 r.
do końca marca 2019 r. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
do końca marca 2019 r. obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.
do końca marca 2019 r. obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 r.
 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: