Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Terminy obowiązujące w grudniu 2019

01.10.2019

9.12.2019 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 - wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2019 r.
 - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o  pdop
 - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.12.2019 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 -wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2019 r.

16.12.2019 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

-wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych  zakładów budżetowych)
-wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.12.2019 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

-wpłata za listopad 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
-wpłata za listopad 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
-wpłata za listopad 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
-wpłata za listopad 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
-wpłata za listopad 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
-wpłata za listopad 2019 r. na PFRON
 

27.12.2019 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

-wpłata podatku VAT za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
-wpłata podatku akcyzowego za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.
-złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2019 r.
-złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2019 r.
-złożenie JPK_VAT za listopad 2019 r.
-przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.

30.12.2019 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

-wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2019 r.

31.12.2019 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

-przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2019 r.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.terminy.gofin.pl/

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: