Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Zmiany w Dialogu (wersja 1.7.1700.1 -1.7.1727.1 )

19.02.2020

Wersja 1.7.1727.1 (2020-02-19)

 • Poprawka - Biała lista - poprawka polecenia przelewów - sprawdzanie czy jest BL ustawiona przez użytkownika
 • Poprawka - Korekty sprzedaży - poprawka aktywacji join'ow podczas ładowania dokumentu
 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny wysokiego składu Qguar - poprawka eksportu zleceń przyjęcia dla dokumentów ZO - eksportowany był dostawca zamiast odbiorcy 
 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny wysokiego składu Qguar - poprawka eksportu zleceń wydania - eksport płatnika zamiast miejsca dostawy 
 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny wysokiego składu Qguar - poprawka dla przypadku anulowania faktury ( nie były przywracane stany magazynu wysokiego składu )
 • Możliwość automatycznego zapisu dokumentów sprzedaży do PDF
 • Zabezpieczenie przed zapisaniem paragonu z pustą datą wystawienia
 • Poprawka- Magazyn zewnętrzny Qguar - poprawka importu (obcinane były spacje)

Wersja 1.7.1726.1 (2020-02-13)

 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny Qguar - poprawka - nie działał import/eksport dokumentów wywołany w background'zie ze schedulera
 •  FK - edycja dokumentu BO - zabezpieczenie przed usunięciem/zmodyfikowaniem pozycji rozrachunkowej na BO, która została przeniesiona z poprzedniego roku, odświeżenie numeru dokumentu FK w polu SEC_SYMBOL tablicy rozrachunków podczas zapisu, jeśli zmienił się Lp pozycji
 •  Drukarki fiskalne - usuwanie obiektu drukarki fiskalnej z globalnej listy po zmianie typu drukarki
 •  Drukarki fiskalne - obsługa protokołu Novitus TCP/IP, dla drukarek Novitus Online i Novitus HD Online
 •  Split payment - można oznaczyć split payment w check boxie w następujących dokumentach i ich korektach: f. usługowa, f. zaliczkowa, f. tow vat zwykła i walutowa + korekty zbiorcze

Wersja 1.7.1725.1 (2020-02-08)

 • Poprawka aktualizowania się listy - na liście nie będą pojawiać już się niewypełnione pozycje.
 • Drukarki fiskalne - obsługa wydruku NIPu nabywcy na paragonie w protokole Novitus zgodny - poprawka
 • Poprawka- Środki pieniężne - zbiorcza zapłata za dokumenty dostawców - poprawka dotycząca jednoczesnej zapłaty za dokumenty wielu dostawców w przypadku flagi DZIEL_PRZELEW ustawionej na wartość różną od 1
 • Poprawka - Kreator analiz - poprawka - nie działały analizy dla opakowań
 • EDI - przyspieszenie ładowania dokumentów do eksportu ( założenie indeksu na tablicę EDIGotowe)
 • Poprawka- FK - poprawka mechanizmu ukrywania rozrachunku podczas modyfikacji dokumentu
 • Rozrachunki - zabezpieczenie przed ukryciem rozrachunku GM przeniesionego i zaksięgowanego w systemie FK
 • Poprawka- Informacja towarowa - lista przyjęć - poprawka - nie zawsze był uwzględniany filtr na ilość
 • Drukarki fiskalne - obsługa wydruku NIPu nabywcy na paragonie w protokole Novitus zgodny
 • FK - przeglądanie dokumentów FK - możliwość zmiany akceptacji, wycofywania, księgowania i odksięgowania - poprawki dotyczące odświeżania listy

 

Wersja 1.7.1724.1 (2020-02-04)

 • Biała lista: dodano obsługę FK, pliku płaskiego, zapisanie id requesta w rozrachunkach.
 • FK - przeglądanie dokumentów FK - dodanie join'a do klasyfikacji VAT
 • Poprawka- Środki trwałe - poprawki dotyczące obliczania pól WART_U w tablicach dokumentów LT i ST oraz tablicy środków trwałych
 • FK - możliwość podglądu wydruku dokumentu ( F6 ) i podglądu dokumentu ( Shift+F6 )
 • Naprawa rozrachunków FK - uwzględnienie możliwości występowania ukrytych rozrachunków - kolejne podejście
 • Poprawka - Rozliczenia - poprawka w wyliczaniu wartości dokumentów i salda (dotyczy Split Payment )
 • Poprawka - Korekty - poprawka dotycząca rozbijania pozycji, dodany single join
 • IT do pozycji ( uzupełniany w przypadku jednoznacznego powiązania pozycji z IT)
 • Faktura na podstawie paragonu - zabezpieczenie przed wystawieniem faktury na niewłaściwego kontrahenta ( niezgodny numer NIP kontrahenta z NIPem na paragonie )
 • Rozrachunki - zmiana kodu banku przewalutowań z $W na &W 
 • Poprawka - Import ze schowka - czyszczenie ostatniego rekordu przed wpisaniem danych - tylko pola importowane - dzięki temu ewentualne formuły zawsze powinny działać
 • Poprawka - Zbiorcza zapłata za dokumenty zakupu - poprawka dla dokumentów TV, TN, RD - w przypadku Split Payment kwota do zapłaty nie była prawidłowa

Wersja 1.7.1723.1 (2020-01-27) 

 • Poprawka - Wydruk paczki rozliczeń - dotyczy Split Payment
 • FK - przeglądanie dokumentów FK - możliwość zmiany akceptacji, wycofywania, księgowania i odksięgowania 
 • FK - zestawienie obrotów i sald - możliwość wydruku PDF 
 • Sprawozdania FK - deklaracja VAT-7 w wersji 20 
 • Zestawienie JPK_FA - obsługa zestawienia w wersji 3 
 • Poprawka - wycena indeksów nie działała dla dokumentów PR 
 • Poprawka - Homebank'ing - polecenia przelewów - poprawka dotycząca usuwania z listy dokumentów na które wygenerowano już polecenie przelewu na pełną kwotę
 • Import pliku białej listy do bazy 
 • Homebank'ing - rozliczanie wyciągów bankowych - zmiana filozofii dla tworzonych przelewów na VAT ( tworzony jest teraz przelew po przeciwnej stronie zamiast z przeciwnym znakiem ) 
 • Homebank'ing - import przelewów - zmiana sposobu rozpoznawania przelewu VAT ( na podstawie konta )
 • Homebank'ing - rozliczanie wyciągów bankowych - możliwość  "niekojarzenia" powstających przelewów na VAT
 • Poprawka join'a do KTPoz z DokZAPozT
 • Homebanking - rozliczanie wyciągów bankowych - przelewy na VAT mogą być wystawiane na innego kontrahenta 
 • Poprawka do poleceń przelewów - dodanie apostrofów do komendy w db. przy aktualizowaniu rekordu o request id. Poprawka błędu - w niektórych przypadkach nie był przydzielany identyfikator sprawdzenia białej listy.
 • Drukarki fiskalne Elzab - możliwość wybrania konkretnego typu drukarki ( Omega, Mera ) lub autodetekcji - wcześniej działała tylko autodetekcja - drukarki Online były błędnie rozpoznawane

Wersja 1.7.1722.1 (2020-01-09) 

 • Biała lista: Dokumenty FD, RD, TV mają teraz zapisane w nagłówku id requesta jeśli było sprawdzanie białej listy + poprawka sprawdzania dokumentów w poleceniach przelewu
 • Homebanking - rozliczanie wyciągów bankowych - obsługa mechanizmu Split Payment
 • Poprawka - Informacja towarowa - poprawka w filtrowaniu po statusie towaru (IN_USE )
 • Inwentaryzacja - zabezpieczenie przed otwarciem niewłaściwego typu inwentaryzacji na magazynach wysokiego składu
 • Zmniejszenie wielkości instalacji poprzez wyłączenie symboli

Wersja 1.7.1721.1 (2020-01-02) 

 • Poprawka - Polecenia przelewów - poprawka dla dokumentów Split Payment - zbijanie rozrachunków na netto i podatek do jednej pozycji 
 • Środki pieniężne - rozliczanie, wyciągi HB, zbiorcze zapłaty - pomijanie ukrytych w rozrachunkach dokumentów opakowań 
 • DialogWEB - próba stabilizacji ( numerowanie event'ow otrzymywanych od przeglądarki )
 • WMS - zabezpieczenie przed wystawieniem dokumentu DW z WMS 1.0 na magazynie nie będącym WSM 1.0
 • EDI (elektroniczna wymiana danych) - obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu faktur
 • Magazyn zewnętrzny Qguar - import dokumentu - wycofanie się z traktowania partii z numerem serii "brak" jako serii pustej

Wersja 1.7.1720.1 (2019-12-17)

 • Listy przewozowe - dodatkowe pola w kontrahencie przenoszone na list przewozowy. Obsługa formy płatności 20 - gotówka do odebrania przez kierowcę. 
 • Prace rozwojowe - Zamiana zamówienia na fakturę unijną  
 • Poprawka w zapisie wartości pozycji dokumentów FV,FC,UE i EX w przypadku sprzedaży w różnych cenach ( przeksięgowania ) - poprawka także dla zapisu rozrachunków 
 • Poprawka- WMS 2.0 - inwentaryzacja - poprawka - w przypadku tworzenia nowych indeksów towarowych nie był uzupełniany numer serii 
 • Poprawka - Rozrachunki - kojarzenie - poprawka kojarzenia w przypadku jednoczesnego przewalutowania i kojarzenia w ramach tej samej paczki dokumentów złotówkowych 
 • FK - wprowadzanie dokumentu - możliwość kontroli unikalności symbolu dokumentu z dokładnością do kontrahenta
 • Poprawka- Rozrachunki - poprawka dotycząca wyboru kontrahenta/pracownika 
 • WMS 2.0 - inwentaryzacja - obsługa lokalizacji niezgodności, poprawa komfortu oznaczania półek jako spisanych
 • Przygotowania pod użycie nowszej wersji biblioteki OpenSSL 1.1.1 
 • Poprawka - Analizy - poprawka dotycząca sumowania na liście niezgrupowanych wyników ( likwidacja zapętlenia ) 
 • Poprawka - Konfiguracja powiadomień email - poprawka w emailach nadawców - Szyfrowanie hasła 
 • Podpis cyfrowy w plikach pomocy zdalnej 
 • Poprawka- Biała lista- poprawka do zbiorczego generowania zapytania 
 • Wprowadzanie DK - dodanie ostrzeżenia przy wybraniu daty dokumentu która może być zbyt stara/nowa + poprawka - przy wpisaniu tego samego rejestru małymi literami nie zeruje już dat  
 • Potwierdzanie salda - możliwość filtrowania dokumentów po dziale
 • DialogWEB - obsługa trybu listy z niepodświetlaniem bieżącego rekordu 
 • FK - definiowanie planu kont - informacja o niezgodności wpisanej długości analityki z faktyczną długością analityk z grupy
 • Poprawka-  Realizacja zamówień do dostawców - poprawka dotycząca przypadku kiedy zamówienie zawiera powtarzające się pozycje wspólne ( sytuacja dopuszczalna dla zamówień do dostawców ) 
 • Poprawka-  Sprawdzanie białej listy - poprawka dla korekt faktury dostawcy
 • Storno - dopisywanie do symboli dokumentów napisu "storno"
 • Raport kasowy - można teraz ignorować powiązania dokumentów 
 • Poprawka - Korekty faktur zaliczkowych - poprawka dotycząca wyświetlanej na formatce wartości korekty
 • Raport kasowy - dodanie opcji ignorowania powiązanych dokumentów.
 • FK - rejestr VAT - możliwość wydruku PDF 
 • Polecenia PK - możliwość zabezpieczenia przed tworzeniem nowych indeksów z zerową ceną zakupu
 • Wydruki dokumentów FV,FC,EX,UE,KFV,KFC,KEX,KUE,UV,UC,UX,UW,KUV,KUC,KUX,KUW - odczytywanie wartości dokumentu z bazy zamiast obliczania

Wersja 1.7.1719.1 (2019-11-25)

 • Skrypty Lua - możliwość wywoływania niektórych funkcji (Get, Put, SendChanges itp.) nie tylko w kontekście bieżącego GuiFunc'a, ale także w kontekście wybranego rodzica (konkretna nazwa klasy) 
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - wydanie towaru - zabezpieczenie przed zeskanowaniem kodu EAN128 bez EAN13 - poprawka umożliwiająca skanowanie kodu półek 
 • Biała lista update - obsługa NIP faktora + obsługa aktualizacji API białej listy - wiadomości o przekroczeniu limitu zapytań 

Wersja 1.7.1718.1 (2019-11-19) 

 • Środki pieniężne - rozliczanie wyciągów bankowych - poprawka w kojarzeniu dokumentów ze Split Payment 
 • WMS 2.0 - funkcja Magazyn uruchamiała niewłaściwą inwentaryzację (dla magazynu WMS 1.0) 
 • WMS 2.0 - obsługa wysyłki mail'i dla korekt podczas potwierdzania dokumentu ZO 
 • WMS 2.0 - obsługa niezgodności podczas przyjęcia (towary, uszkodzone, braki), obsługa korekty faktury wewnętrznej 

 Wersja 1.7.1717.1 (2019-11-18) 

 • Poprawka - numer dokumentu na wydruku karty środka był pobierany z licznika globalnego zamiast numeru danego typu 
 • Poprawka - wydruk WT w pewnych przypadkach źle wyliczał wartość środka trwałego 

Wersja 1.7.1716.1 (2019-11-12) 

 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - poprawka - tworzone dokumenty PZI nie miały uzupełnionej daty przyjęcia 
 • Poprawka - generowanie przelewów różnic kursowych na instalacji DialogComplete nie działało w przypadku, kiedy nie jest używany system FK
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - wydanie towary - możliwość sortowania listy półek i towarów po polu SORT (do uzupełnienia za pomocą skryptu) 
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - dodanie możliwości odblokowywania dokumentów DWM (z poziomu odblokowania odpowiedniego ZA lub SP) 
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - wydanie towaru - zabezpieczenie przed zeskanowaniem kodu EAN128 bez EAN13 
 • DialogWEB - dla masek numerycznych traktowanie wprowadzanych kropek tak samo jak przecinków (obsługa urządzeń które na klawiaturze fizycznej nie mają przecinku) 
 • WMS 2.0 - wydanie towaru - prezentowanie zarówno miejsca dostawy jak i płatnika 
 • Nowa informacja towarowa - poprawka - nie działały wartości domyślne 
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - obsługa wskazywania położenia w magazynie dla towarów pakietowych, tryb "mieszany" wskazywanie położenia – może istnieć na dokumencie towary z wybranym położeniem przez użytkownika oraz bez takiego wskazania 
 • Sprzedaż - poprawka - w zapisie wartości pozycji dokumentów FV, FC, UE i EX w przypadku sprzedaży w różnych cenach (przeksięgowania) 
 • Poprawka - wystawianie faktury dostawcy na podstawie PZ (z formatki wystawiania PZ) - nie doczytywał konta kontrahenta 
 • Opakowania - funkcja do ustalania stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem - poprawka - nie była uzupełniana data wydania 
 • Poprawka - wystawianie faktury dostawcy na podstawie PZ – nie doczytywał konta kontrahenta 
 • Usługi - poprawka - dopisywanie zer w miejscu dostawy
 • Wysyłka maili – rozwój – dodanie możliwości potwierdzenia odbioru maila   
 • Magazyn zewnętrzny Qguar - eksport przyjęć - poprawka dla WM (kontrahent ma być dostawcą a nie odbiorcą) 
 • Zakup - faktury dostawcy i kosztowe - poprawki dotyczące kont białej listy (zabezpieczenie przed zwielokrotnianiem rekordów podczas wczytywania, przepisywanie na formatkę zapisanego numeru konta kontrahenta) 
 • WMS 2.0 - Qguar - zabezpieczenie przed eksportem wszystkich odbiorców w przypadku, kiedy eksportujemy WM z magazynu bez przypisanego kontrahenta
 • WMS 2.0 - poprawki ( wygenerowanie dokumentu z wybranych półek nie
  oznacza już kompletacji towaru )
 • Rozrachunki - poprawka w dodawaniu filtrów na konta FK 
 • WMS 2.0 - możliwość wymuszenia na fladze, by podczas przyjęć na urządzeniu mobilnym wymagane było wprowadzenie numeru serii 
 • EAN128 - poprawka w obsłudze IZ 02
 • WMS 2.0 - poprawki - skanowanie kodów kreskowych podczas przyjęcia - IZ (37) - sumowanie ilości, (02) - pomijanie pierwszej cyfry, (15) - poprawka w odczycie daty ważności 
 • Magazyn wysokiego składu - nowe flagi: Garonna\MobilePrzyjecieWymagajKoduKierownika i Garonna\MobileWydanieWymagajKoduKierownika umożliwiające wyłączenie używania kodu kierownika podczas potwierdzania operacji

Wersja 1.7.1715.1 (2019-10-22) 

 • Biała lista – poprawka – dodanie nowej metody usuwającej wszystkie znaki oprócz cyfr 
 • Kompletacja przepisy - możliwość wywołania skryptu na OnCreateDocument 
 • Informacja towarowa – zmiany - Nowa obsługa informacji towarowej (filtry) 
 • Rozwój – możliwość drukowania numeru NIP na paragonie - obsługa drukarek Elzab 
 • MWS 2.0 – rozwój - możliwość obsługi wieloliniowych kodów EAN128 (EAN128BarCodeTimer) 
 • Split payment – rozwój – obsługa przy FV,UV,FZ 
 • Biała Lista - pojedyncze sprawdzanie pary NIP – konto - numer konta jest czyszczony ze spacji i myślników 
 • Plugin Ambasador – zmiany - Pole NR_ZAM_O w pluginie nie będzie teraz czyszczone jak dotychczas. 
 • Rozwój - Zmieniony układ kolorów w Dialogu na Androida 

Wersja 1.7.1714.1 (2019-10-16) 

 • Rozwój - umożliwienie wstawiania linków do opisu HTML indeksu wspólnego 
 • Obrót opakowaniami – rozwój - Ustalanie stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem - dodatkowy filtr na magazyn 
 • Modyfikacje - Przystosowanie Dialogu do pobierania plików przez aplikację Android 
 • Nowa funkcja dla urządzeń mobilnych WEB - zamówienia (CSekwanaMobileWEB) + niezbędny rozwój biblioteki (GUI, DialogWEB) 
 • WMS 2.0 - poprawka - nie działały formuły 
 • Rozwój - Dodanie funkcji ze skanowaniem kodów onIntentBarcodeScan 
 • Drukarki fiskalne Posnet - modyfikacja - dodanie 64-bitowych bibliotek obsługujących protokół Posnet 
 • Raport dobowy - poprawka - sprawdzanie zgodności paragonów z bazy i drukarki (uniezależnienie się od kolejności stawek)
 • Skrypty – modernizacja - uporządkowanie kodu, poprawa łatwości definiowania skryptów od strony użytkownika (katalog wyzwalaczy) 
 • Opakowania funkcja do ustalania stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem - poprawka - nie była uzupełniana data wydania 
 • FK - import danych tekstowych - poprawka - nie była uzupełniana rola kontrahenta 
 • Poprawka – wprowadzenie szyfrowania hasła za pomocą gwiazdek w mail.log 
 • Edycja dokumentu kasowego - poprawka – aktualizacja sumy rekordów w przypadku, gdy ich liczba się nie zmienia  
 • Rozwój – dodanie wydruku opakowań w formacie Lua 
 • Definiowanie uprawnień - dołączenie do listy także nowo zdefiniowanych przez użytkownika funkcji 

Wersja 1.7.1713.1 (2019-09-25)

 • Modyfikacje - Wyłączenie warunku na aktywność odbiorcy w joinach do niego np. FV->ODBIORCA itd. - poprawki 
 • Modyfikacje - Poprawka dla faktur dostawy (brak sprawdzeń dot. białej listy przy korekcie) 
 • Rozwój - Skrypty - nowa funkcja RezerwZamow (rezerwacja zamówienia), możliwość wywołania skryptu po wystawieniu dokumentu 
 • Zaopatrzenie – rozwój - edycja zamówień - możliwość wyłączenia generowania nowego zamówienia po zmniejszeniu ilości 
 • Magazyn zewnętrzny Qguar - import dokumentu - traktowanie partii z numerem serii "brak" jako serii pustej 
 • Opakowania – rozwój - funkcja do ustalania stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem - wydruk, zmiana sposobu oznaczania dokumentu ustalającego stan (pole DOK_KOR) 
 • Poprawki GUI w WEBie (menu boczne, message boxy na telefonie, pola ze strzałką, tekst przy checkboxach, ucięte końcówki przy skalowaniu)

Wersja 1.7.1712.1 (2019-09-23)

 • Skalowanie formatek - modernizacja 
 • Kontrahenci – modyfikacja - wyłączenie warunku na aktywność odbiorcy w joinach do niego np. FV->ODBIORCA itd.
 • Analizy – rozwój - kolumny wirtualne (kalkulator) - możliwość wykonania obliczeń po agregacji rekordów, filtry - możliwość filtrowania wyników po agregacji rekordów 
 • Zaopatrzenie – modyfikacja - edycja zamówień - możliwość wyłączenia generowania nowego zamówienia po zmniejszeniu ilości 
 • Rozwój - Możliwość zakładania formuł i skryptów na zmienne proste (CUniVar) 
 • Biała lista - dodano powiadomienie, że możliwe subkonto, kiedy flaga "hasVirtualAccounts" ustawiona na true. 
 • Usługi – poprawka - miejsce dostawy dopisywanie zer OP#592 
 • Aktualizacja zamówień – modyfikacja - w przypadku aktualizacji więcej niż jednego zamówienia jedno pytanie dotyczące rezerwacji towarów 
 • Sprawozdania FK – rozwój - możliwość dołączenia do wydruku legendy zawierającej dane dotyczące dat dla wykonywanego zestawienia 
 • Faktura dostawy – modyfikacja - dodatkowe zabezpieczenie przed wpisaniem powtarzającego się symbolu faktury 
 • Biała lista - poprawka - "parsera" odpowiedzi z kontami kontrahentów 
 • Biała Lista – rozwój + poprawka - Skan w fakturze dostawcy bez vat - przypisywanie się załącznika do dokumentu 
 • Magazyn wysokiego składu Qguar - przestawienie współpracy z FTP w tryb pasywny 
 • Środki trwałe - wydruk dokumentu WT 
 • Środki trwałe - poprawki obliczeń podczas wystawiania dokumentów LT, ST, WT 

Wersja 1.7.1711.1 (2019-09-10)

 • Wydruki PDF - poprawka - zarządzanie pamięcią 
 • Wydruk PDF - poprawki - w niektórych przypadkach sumy stron nie był właściwie prezentowane np. Rejest VAT 
 • Potwierdzanie faktur kosztowych - poprawka - podczas potwierdzania wartość podatku, wartość brutto była ponownie przeliczana zamiast być pobierana z wcześniej wprowadzonych wartości 
 • Zamówienia O2O – rozwój - obsługa rezerwacji i powiązań między zamówieniami do dostawców także w przypadku zamiany ich na zamówienia oddziałowe (ścieżka ZA->WM->PM) 
 • Środki trwałe – modernizacja - modyfikacja sposobu naliczania amortyzacji po wprowadzeniu dokumentu LT, ST i WT 
 • Listy przewozowe – rozwój - dodatkowe pole POBRAC_NA_LP - gotówka do pobrania przepisywana z miejsca dostawy na list przewozowy 
 • Sprzedaż - kontrola ilości z naważki - poprawki 
 • Opakowania – rozwój - funkcja do ustalania stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem 
 • Listy przewozowe – modyfikacja - potraktowanie formy płatności 04 (gotówka z przedłużoną płatnością) tak samo jak 03 (gotówka) 
 • Listy przewozowe - rozliczanie - możliwość rozliczenia opakowań - zapisywanie numeru tworzonego dokumentu opakowań i dokumentu powiązanego – na poziomie miejsca dostawy 

 Wersja 1.7.1710.1 (2019-08-26)

 • GUI – poprawka - blokada zamknięcia formatki po stronie Kernel'a 
 • Listy przewozowe - rozwój - możliwość rozliczenia opakowań 
 • Wydruki Lua – poprawki - dokumentów w wersji 
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - rozwój - możliwość wymuszenia ceny zakupu dla tworzonego dokumentu PW (nowe pole CENAEPW tablicy KTNag)

Wersja 1.7.1709.1 (2019-07-31)

 • Sprzedaż - poprawka w wyliczaniu wartości pozycji na formatce w przypadku, kiedy dana pozycja pochodzi z więcej niż jednego przyjęcia 
 • Usługi - zamówienia - poprawka - opisy w przypadku zamówień wielopozycyjnych nie były poprawnie odczytywane 
 • Wycena PZ,PW,PM - doczytanie numeru serii z KTPoz 
 • Usługi - zamówienia usługowe - poprawienie odczytu opisów dla pozycji, drukowania dokumentu 
 • Magazyn wysokiego składu - produkcja - odszukiwanie nowych towarów na magazynach pochodzących z zamówienia zamiast z flagi 
 • WebService ING - początek prac - przygotowanie klas do podpisu i wysyłki poprzez SOAP 
 • Wydruki Lua - nowe dokumenty w wersji 
 • Środki twałe - poprawiony wydruk karty środka trwałego 
 • DialogWEB - możliwość ustawienia prefixu dla skanera kodow kresowych poprzez podanie go w adresie strony 
 • DialogWEB - poprawka dla wirtualnych checkbox'ow i radiobutton'ow 

Wersja 1.7.1708.1 (2019-07-25)

 • Poprawka - dodanie konstruktora inicjującego wartość zmiennej 
 • DialogWEB - poprawka w obsłudze skanera kodów kreskowych (urządzenia mobilne) 
 • Wiadomości konsolowe dla Androida w js - login i logout 
 • DialogWEB - poprawka w automatycznym logowaniu dla Mobile 
 • DialogWEB - możliwość zalogowania poprzez podanie loginu i hasła w adresie strony 
 • DialogWEB - dynamiczne maski dla CWEBEdit - wykorzystywane w CAnalizyMobile (raporty) 

Wersja 1.7.1707.1 (2019-07-15) 

 • Dialog - kary czasowe za zbyt wiele prób wpisania hasła - poprawka
 • Powtórzenie wydruku - faktury zaliczkowe: poprawka wyświetlania, teraz oprócz w PLN są jeszcze wyświetlane te w walucie.
 • Edytor formatek - możliwość podglądu formatki WEB 
 • Poprawki dla Windows CE

 Wersja 1.7.1706.1 (2019-07-07)

 • Środki trwałe – poprawki - zapis tablicy amortyzacji 
 • Środki trwałe - szczegóły środka - poprawka w obliczaniu prezentowanych wartości dla zaplanowanych amortyzacji 
 • Poprawki - w wydrukach dokumentów 
 • Korekta usług - dodanie kalkulatora kasowego - dla gotówki i płatności kartą, w przypadku faktury i paragonu 
 • DialogWEB - formatki mobile - poprawka skalowania 
 • Wydruki Lua - nowe dokumenty w wersji 
 • DialogWEB - wersja na urządzenia mobilne - zakładki na formatce przeniesione na dół strony 
 • Poprawka wydruku potwierdzenia salda

Wersja 1.7.1705.1 (2019-07-01) 

 • FK - potwierdzanie sald - możliwość analizy tylko dokumentów FK zaksięgowanych 
 • DialogWEB - listy wieloliniowe
 • Rozrachunki - poprawka - wiekowanie, przyspieszenie ładowania rozrachunków nierozliczonych na zadany dzień (oparcie się o datę ostatecznego rozliczenia) 
 • FK - E-sprawozdania - poprawki - zmiana sposobu liczenia skrótu (rezygnacja z CryptoAPI), dodatkowe zabezpieczenia 
 • Zbiorcza zapłata za dokumenty zakupu - poprawka dla dokumentów FKD (hook błędnie odrzucał niektóre dokumenty) 
 • Możliwość zapisu skanu dokumentu w momencie rejestrowania faktur dostawców /do PZ / i kosztowych 
 • Korekty – rozwój - umożliwienie wystawiania korekty faktury zaliczkowej w walucie 
 • Wydruk RTF - poprawka - rozmiar relatywny czcionki nie był poprawnie obsługiwany 
 • Sprawozdania FK - deklaracja VAT-7(19)_v1-0E 
 • Dialog - kary czasowe za zbyt wiele prób wpisania blędnego hasła, usuwanie blokady hasła w formatce z pracownikami  

 Wersja 1.7.1704.1 (2019-06-16)

 • Lua - funkcja PrintAtest - wydruk atestu 
 • CRM – poprawki - Załaczniki do wpisów CRM 
 • Środki trwałe - poprawka w obsłudze dokumentów LT, ST – możliwość likwidacji/sprzedaży zamortyzowanych środków trwałych 

Wersja 1.7.1703.1 (2019-06-12) 

 • CRM - załączniki do wpisów - poprawka otwierania plików, zmieniony licznik wpisów(max z LP), plik najpierw jest dodawany tymczasowo, a przy zapisie trwale. 
 • JPK - obsługa JPK_FA(2) 
 • Zmiana cen - poprawka 
 • Zakładanie view DefPracownikView w każdym przypadku, niezależnie od flagi - przydaje się do wydruków środków trwałych 
 • Środki trwałe - poprawiony wydruk OT (symbol faktury nabycia zamiast jej numeru) 
 • Import ze schowka - poprawka - niepotrzebnie wycinane były białe znaki
 • Możliwość ustawienia haseł dla kont projekt206, administrator206 - wymagane w DialogWEB 
 • DialogWEB - SlickGrid - obsługa masek - poprawki
   

Wersja 1.7.1702.1 (2019-05-29) 

 • Zestawienie obrotów i sald - Poprawka - w FK dodanie oznaczenia roku sprawozdawczego na wydruku 
 • Rozwój – umożliwienie dodawania załączników w CRM - funkcja archiwum elektronicznego. 
 • Archiwum elektroniczne – poprawka – folder nie wyświetla się na liście, w przypadku, gdy jest pusty
 • Sprzedaż - poprawka - wartość dokumentów wyliczanych od brutto z nadanym dodatkowym upustem była nieprawidłowo wyliczana 
 • DialogWEB – poprawki - maski numeryczne do wprowadzania danych 
 • DialogWEB - poprawki dla pól datowych 
 • DialogWEB - spinner przy wydruku dokumentu 
 • DialogWEB – poprawka - menu kontekstowe dla list (eksport do schowka, import - działa tylko na Chrome)

Wersja 1.7.1701.1 (2019-05-27) 

 • Sprzedaż – modernizacja - odblokowanie funkcji wymuszenia wartości dla dokumentów obliczanych od brutto 
 • Pełna historia dokumentów – optymalizacja - dodanie w tabeli pól wystawiającego 
 • Magazyn wysokiego składu 1.0 – modernizacja - zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu DW w przypadku, kiedy ilości na nim różnią się od ilości wynikających z dokumentu źródłowego 

 Wersja 1.7.1700.1 (2019-05-23) 

 • DialogWEB - wydruk PDF - poprawka
 • DialogWEB - poprawka wydruku Lua/Mbf – nie ma potrzeby wysyłania komunikatu do przeglądarki o zapisaniu pliku z obrazkiem 
 • DialogWEB - poprawka - bieżąca zakładka po otwarciu formatki zostaje podświetlona 
 • Magazyn wysokiego składu - magazyn zewnętrzny Qguar – flagi: MagZewnQGFormulaFromProdNr1,MagZewnQGFormulaFromProdNr2, MagZewnQGFormulaToProdNr - możliwość używania innego kodu produktu zamiast
  SWW_B+SWW_P+SWW_A+SWW_T+NAW_KOD+JM
 • DialogWEB - SlickGrid - poprawki dotyczące przestawiania rekordu listy (wyeliminowanie zapętleń)

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: