Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Zmiany w programie Dialog (wersja 1.7.1728 - 1.8.1745)

01.10.2020

 

Wersja 1.8.1745.1 (2020-09-30)

 • Zakup - poprawki dotyczące wyceny dokumentów
 • Informacja towarowa - naprawione odświeżanie
 • Informacja towarowa - skasowanie kodu CN z pozycji w liście powoduje usunięcie przyporządkowania do towaru
 • Indeks wspólny - kasowanie i modyfikacja kodów CN
 • GUI - poprawki odświeżania – uwzględnienie ukrytych okien
 • GUI - poprawki odświeżania okien ( podczas skalowania okna głównego)
 • Procedura DialogEvent - wywoływana przed i po kontroli tablic
 • Faktura na podstawie paragonu - zapis znaczników JPK VAT - poprawka
 • PrestaShop - pole alias w miejscu dostawy - przycinanie do maksymalnej długości 32 znaków
 • Schematy wysyłki mail - poprawka w agregacji adresów dla Customer Service
 • PrestaShop - poprawka w deaktywacji kontrahentów
 • Tablica KTPoz - dodatkowy indeks zawierający jednostkę miary
 • Analizy - poprawki w grupowaniu
 • PrestaShop - eksport zamówień usuniętych jako anulowanych
 • JPK_V7 - aktualizacja certyfikatów klucza publicznego MF dla środowiska testowego i produkcyjnego
 • JPK_V7 - aktualizacja certyfikatu środowiska testowego
 • Import/aktualizacja produktu w PrestaShop: minimal_quantity ustawiane na 1
 • Wycofanie KUV/KUW/KUC/KUX - czyszczenie daty FK
 • Poprawki do widoku VPrestaKTNag - zapobieganie powtórzeniom
 • Domyślne zabieranie grupom RODO uprawnienia do widzenia opcji w menu
 • WMS - dodanie komunikatu o błędzie przy przekazaniu na magazyn w przypadku jeżeli zamówienie nie jest z MWS
 • Powiadomienia mail - możliwość stworzenia schematu dla dowolnego kontrahenta, możliwość wysyłania wyłącznie na mail dla dokumentów - poprawka - wysyłka następowała także dla schematów z wyłączoną flagą dowolny kontrahent
 • Poprawki formatki - położenie, skalowanie
 • Edytor skryptów - poprawienie komfortu edycji skryptów nie mieszczących się na ekranie w poziomie
 • Uprawnienia - poprawka - formuły podczas wczytywania nie były sortowane po LP
 • GUI - poprawki odświeżania
 • ODBC - poprawka techniczna w sprawdzaniu pól klucza primary ( w przypadku kiedy nazwa tablicy zawierała podkreślenia )
 • GUI - możliwość zablokowania sortowania listy
 • Wydruki Lua - funkcja DrawSection rozszerzona o trzeci parametr -nazwa ewentualnej tablicy nadrzednej dla drukowanej podsekcji - pozwala osadzać podsekcje obok rekordów nadrzędnej tablicy np. rozbicie na serie zaraz za pozycja towarowa
 • EDI dodano <CorrectionNetAmount> na pozycji korekty
 • Pełna historia dokumentów - dodanie pola NR_ZAM_O
 • Zaopatrzenie - rotacja - poprawki ( niepoprawne ilości wydane i pochodne )
 • MS SQL - poprawka tworzenia schemy
 • Zaopatrzenie->rotacja poprawka z rozbiciem magazynów
 • JPK_V7 - możliwość edycji znaczników dla JPK podczas tworzenia dokumentów GM ( FV,KFV,KZV,FZ,KFZ,FP,KFP,UV,KUV,FPU,KFU )
 • Powiadomienia mail - możliwość stworzenia schematu dla dowolnego kontrahenta, możliwość wysyłania wyłącznie na mail dla dokumentów
 • PrestaShop - eksport stanów - poprawka błędu
 • Dodanie komunikatów o nieudanym anulowaniu dokumentu (z powodu skojarzenia z płatnością i ogólny np. gdy jest problem z bazą)
 • PrestaShop - tablica ze sklepami, podczas formatki z kontrahentem można wybrać za pomocą F3, poprawka błędu nazwy firmy
 • Kontrola naważki - poprawka dla naważek niecałkowitych
 • GUI - poprawka dotycząca pokazywania okienka informacyjnego w prawym dolnym rogu
 • Licencje - Zwalnianie kluczy i oznaczanie do usunięcia - teraz działa na wielu(zaznaczonych w checboxach) kluczach
 • Pełna historia dok. - wczytywanie  PM i poprawki w PR

Wersja 1.8.1744.1 (2020-08-16)

 • Konsygnacja - obsługa mechanizmu także dla dokumentów RW
 • PrestaShop - eksport umów - poprawki techniczne
 • FK - JPK_V7 - obsługa wersji 1-2 sprawozdania, możliwość ręcznego ustawiania znaczników VAT ( GTU_01 itd. ) w przypadku kiedy dane są pobierane z procedury
 • Prestahop - poprawka meta tytuł apostrofy
 • PrestaShop - obsługa płatności eService, eksport wybranych umów do bazy łącznikowej
 • Prestashop - poprawka dodawanie produktów do bazy łącznika – meta tytuł obsługa apostrofów
 • GUI - poprawka dotycząca ikonek dla formatek - ustawiane były dla całej klasy, zamiast dla konkretnego okna
 • Wyłączenie możliwości sortowania w zakładce pola /wybrane do analizy
 • Pełna historia dokumentów - FV UE poprawiony podgląd dokumentu (zakładki nie są ukryte)
 • DlgFakir - filtr po kasach dla KP i KW

 Wersja 1.8.1743.1 (2020-07-31)

 • Aktualizacja informacji o programie

Wersja 1.8

 •  Poprawka - Informacja towarowa - mogło nie działać sortowanie
 •  PrestaShop - obsługa płatności iMoje - zmiana symbolu i uwag zapisywanych do dokumentu płatności
 •  PrestaShop - produkty - obsługa bestsellerów
 •  PrestaShop - import/eksport kontrahentów - poprawki ( eliminacja wartości null, przepadała nazwa sklepu z którego rejestrował się kontrahent )
 •  Poprawka - GUI - po wylogowaniu "znikały" ikony - poprawka
 •  Poprawka - GUI - odświeżanie

 Wersja 1.7.1742.1 (2020-07-29)

 •  Prace rozwojowe - GUI - nowe ikony
 •  Prace rozwojowe - GUI - nowe ikonki, możliwość wyszukiwania funkcji
 •  Prace rozwojowe - PrestaShop - obsługa pobierania faktur z Dialog'u ( poprzez WS),obsługa płatności iMoje
 •  Poprawka - w przypadku zastosowania tablic użytkownika rozrachunki mogły zgłaszać błąd wczytywania danych
 •  Prestashop - prezentowanie dostępnego kredytu ( oprócz salda )
 •  Poprawka - Prestashop - kontrahenci - wypełnienie pól na podstawie NIP -

Wersja 1.7.1741.1 (2020-07-16)

 • KodyCNbiblioteka - od teraz w ustawieniach można ustawić wartość 0 dla kodu CN - dowolna wartość, poprawki w zapisie listy kodów
 • Wyliczanie marży po dodaniu towaru - sekwana online
 • Zapisywanie w bazie symbolu dla korekt wewn.
 • Poprawka - PrestaShop - eksport cen dla kontrahentów - poprawka
 • GUI - obsługa umieszczania ikon na pulpicie - poprawki dotyczące odświeżania
 • Poprawka - Sprzedaż - w przypadku zamiany dokumentu na FV, kiedy na kontrahencie była ustawiona flaga wystawiania WZ do FV, WZ mogły się nie drukować - jeśli wynikało to ze schematu mail'owego dla FV
 • Prace rozwojowe - GUI - obsługa umieszczania ikon na pulpicie
 • Poprawka - GUI - pasek zadań - formatki otwarte w trybie ukrytym (INIT_HIDE ) pokazywały się na pasku zadań
 • Masowe korekty na VAT - korekta podatku jeśli stawka na fakturze różni się od stawki w indeksie wspólnym
 • Jeśli jest tylko jeden załącznik w emailu to będzie mieć tylko nazwę dokumentu bez "_1" na końcu
 • SendMail log, message box jeśli nie udało się wysłać maila, załączniki w email mają nazwę dokumentu 
 • Poprawka - PrestaShop - deaktywacja kontrahenta - dotyczy od teraz tylko kontrahentów Dialog'owych założonych przez PrestaShop
 • PrestaShop - możliwość usunięcia kontrahenta z PrestaShop (deaktywacja po stronie Dialog )
 • Poprawka - obsługa rozrzucania zaokrągleń na pozycjach dla korekt podatku
 • PrestaShop - dodanie filtru po kodzie dostawcy w produktach
 • Poprawka - ignorowanie anulowanych PM w obrotówce

Wersja 1.7.1740.1 (2020-07-01) 

 • Poprawka błędu - doczytywanie danych dostawcy w FD w przypadku wczytania PZ,
 • Poprawka komunikatów w białej liście : jeśli przy zapytaniu online serwer zwróci błąd bez komunikatu, zwrócimy teraz odpowiedź z prośbą o ponowną próbę
 • Prace rozwojowe - Prestashop - dodanie kontrahenta, wypełnienie pól na podstawie NIP - dodatkowo korzysta z GUS
 • Dialog WEB - obsługa TINY MCE
 • PrestaShop - dodanie kodu dostawcy w produktach, dodanie przycisku pobierania danych na podstawie NIP przy dodawaniu kontrahenta 
 • Prestashop - aktualizacja META_TYTUL
 • GUI - pasek uruchomionych zadań - poprawka dla formatek innych niż DEFAULT
 • Prestashop - poprawka zwalniania pamięci przy sprawdzaniu usuniętych obrazków
 • Prestashop - poprawki filtrów w produktach, przy dodawaniu produktu wysyłamy SWW, obsługa dodatkowych stawek VAT, przywrócenie combobox w produktach
 • GUI - pasek uruchomionych zadań
 • Prestashop - usunięcie combobox z WIDOCZNOSC w formatce produktów
 • PrestaShop - eksport grup kontrahentów - od teraz wszystkiego grupy, a nie tylko te z flagi
 • Prestashop - wybieranie zawsze pierwszej znalezionej TOWGR dla produktu

Wersja 1.7.1739.1 (2020-06-23)

 • Dodanie obsługi PrestaShop
 • Dodanie obsługi PrestaShop do pełnej instalacji
 • PrestaShop - formatka poprawka opisów w edytorze zakładek
 • Prestashop - poprawka do formatki produktów (opisy były zamienione miejscami)
 • Prestashop poprawka sprawdzania zmian w produktach
 • Powiadomienia email - poprawka błędu w przypadku zdefiniowania innego serwera pocztowego i użycia SSL
 • Poprawienie błednego opisu flagi
 • Pełna historia dokumentów - nie pojawiały się zamówienia bez przypisanego sposobu odbioru ( zmiana typu joina na OUTER dla sposobów odbioru )
 • FK - import dokumentów z GM - zapisywanie informacji o kodzie schematu na podstawie którego został utworzony dokument
 • PrestaShop - view dla kontrahentów Dialog ( pobiera grupę kontrahenta z tablicy kontrahentów PrestaShop )
 • PrestaShop - w przypadku kiedy do zarejestrowanego kontrahenta dodawany jest nowy płatnik, staje się on jednocześnie pierwszym miejscem dostawy( nie jest tworzone osobne miejsce dostawy w bazie Dialog )
 • Faktury w walucie, zamówienia w walucie - poprawka w obliczaniu wartości złotówkowej dokumentu ( wartość podatku i netto wynikają z wartości walutowej, wartość brutto jest sumą )
 • PrestaShop - wydzielenie funkcji odpowiedzialnej za WEBService
 • Rozrachunki - uwzględnienie przypadku kiedy dla rozliczeń walutowych nie rozliczanych do końca kurs dokumentu nie do końca wynika z przeliczenia wartości złotówkowej na walutę ( np. dla faktur zakupu )
 • Poprawka - Rozrachunki - poprawka w kojarzeniu dokumentów walutowych korekt - mogły powstawać niedopłaty
 • Kreator analiz - przestawienie typu akcji na polu ( agregacja, suma... ) niech powoduje zmianę rodzaju filtrowania ( przed agregacją, po agregacji)
 • PrestaShop - poprawka w obliczaniu salda kontrahenta
 • Prestashop stawki vat dla multistore
 • Prestashop produkty mała poprawka w formatce
 • Poprawka kodów CN na indeksie wspólnym
 • PrestaShop - dodanie META_TITLE do produktów
 • PrestaShop - zmiana filozofii eksportu cen ( ceny z dokładnością do grup kontrahentów, kontrahentów i magazynów ), przejście na własny obiekt zamiast korzystania z mechanizmu SpecificPrices
 • Poprawka - PrestaShop - kontrahenci
 • PrestaShop - eksport grup towarowych i przypisania produktu do grupy
 • PrestaShop - przechowywanie informacji o nazwie sklepu, z którego kontrahent dokonał rejestracji
 • Poprawka - PrestaShop - zapis kontrahenta
 • Poprawka - PrestaShop - eksport cen
 • PrestaShop - narzędzie do eksportu cen z umów dla wybranego kontrahenta do tablicy PrestaKTCena ( dla celów view )
 • PrestaShop - eksport obrazków - poprawka
 • PrestaShop - obsługa eksportu statusów zamówień ( przyjęte, w realizacji, zrealizowane, anulowane ) do sklepu
 • Prestashop - odporność na apostrofy, filtry w produktach
 • PrestaShop - obsługa aktywacji towarów na wielu sklepach ( Multistore )
 • Prestashop formatka produktu przeniesiona, poprawka do specificprices
 • PrestaShop - dodanie do menu
 • Poprawka- PrestaShop - wysyłanie cen produktów w kontekście grupy kontrahenta
 • Prestashop - usuwanie obrazków

Wersja 1.7.1738.1 (2020-06-02)

 • Prestashop - show prices
 • PrestaShop - poprawki dotyczace przypisywania do domyślnej grupy kontrahenta 
 • PrestaShop - eksport cen - poprawki
 • Prace rozwojowe - Prestashop - Dodawanie wielu obrazków
 • Kontrola tablic - podczas kontroli od teraz sprawdzamy czy dla kontrolowanej tablicy istnieje indeks Primary i jeśli nie to go zakładamy
 • Prace rozwojowe - Magazyn WMS 2.0 - możliwość wyboru półki podczas wprowadzania dokumentu PZ
 • Poprawka - FK - w przypadku wywołania edycji dokumentu z poziomu przeglądania przycisk Zapisz mógł być nieaktywny
 • Prace rozwojowe - PrestaShop - możliwość wskazania magazynu i grupy kontrahenta w Dialog dla niezalogowanych klientów w sklepie ( odwiedzających )
 • Analizy - możliwość wyboru separatora tekstu dla analiz eksportowanych do pliku
 • FK - raport dokumentów GM nieprzeniesionych do systemu FK (możliwość wywołania ze schedulera i wysyłka mail'a )
 • Prace rozwojowe - Prestashop formatka z produktami
 • Prace rozwojowe - Łącznik do PrestaShop

Wersja 1.7.1737.1 (2020-05-26)

 • Sprzedaż - w przypadku zamówień bez rezerwacji dokładna informacja o towarach z brakami na stanie
 • FK - bilans otwarcia - możliwość przenoszenia także kont pozabilansowych
 • JPK - KR - komunikat w przypadku niezgodności roku sprawozdawczego z wybranymi datami zestawienia
 • Wprowadzanie DK – dokumenty VAT , daty dokumentu i sprzedaży - Automatyczne sprawdzanie dat czy są w roku FKowym. Jeśli daty nie są w roku FK, to wyświetlana jest informacja o niezgodności. 
 • Poprawka - Analiza - poprawka dotycząca obliczania średnich ważonych (blokowanie niepotrzebnych grupowań )
 • Poprawka - Środki trwałe - poprawki dotyczące naliczania amortyzacji w przypadku likwidacji/sprzedaży
 • Prace rozwojowe - Plugin PrestaShop
 • Prace rozwojowe - Prestashop aktualizacja
 • WMS 2.0 - edycja dokumentu DWM mogła powodować "rozjazd" stanów między WMS a GM
 • WMS 2.0 - techniczna funkcja poprawiająca stany magazynu

Wersja 1.7.1736.1 (2020-05-17)

 • Środki trwałe - zestawienie amortyzacji podczas obliczania wartości netto środka trwałego nie uwzględniało likwidacji i sprzedaży
 • Poprawka - Faktury usługowe - wartość podatku w dokumencie była nieprawidłowa w przypadku zastosowania upustu
 • WMS 2.0 - techniczna funkcja poprawiająca stany magazynu 
 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny wysokiego składu Qguar - poprawka dla przypadku anulowania korekty ( nie były przywracane stany magazynu wysokiego składu )
 • Deklaracja JPK_V7M
 • FK - nowa funkcja sprawdzająca zgodność rozrachunków z FK z możliwością wywołania ze schedulera i wysłania maila
 • Poprawka - GUI - poprawka związana ze zmianą rozmiaru okna głównego
 • Poprawka - FK - schematy rozksięgowania - przyspieszenie ładowania schematów

Wersja 1.7.1735.1 (2020-04-20)

 • Poprawka techniczna - Analizy - przeniesienie pól WARTN i WARTP dla faktur usługowych poziom wyżej
 • Prace rozwojowe - Deklaracja JPK_V7M - obsługa wersji 1-1
 • Dok FK - Ignorowanie typów dokumentów w rejestrach – dodanie opcji odznaczenia typów dokumentów, które chcemy sprawdzić sami w późniejszym terminie. Wybrane dokumenty można odznaczyć w: Definicje -> Typy dokumentów. Wprowadzając DK nie będzie już wyświetlany komunikat o nieprawidłowościach z białej listy odnośnie danego typu dokumentu.  

 

Wersja 1.7.1734.1 (2020-04-08)

 • Modyfikacja indeksu wspólnego - możliwość wybierania magazynów
 • Analizy, Schematy FK - obsługa pojęć WartNPoz, WartPPoz, WartBPoz, WartNPozW, WartPPozW, WartBPozW, FlgExp dla korekty usługowej
 • Przyjęcia - możliwość dodania opakowań do dokumentu PZI dopuszczonego do sprzedaży
 • Poprawka - Magazyn zewnętrzny WMS 2.0 - poprawka importu

Wersja 1.7.1733.1 (2020-04-05)

 • Sprzedaż - możliwość wystawienia dokumentu FUE z naliczonym podatkiem VAT, możliwość korekty podatku dokumentów FUE
 • Poprawka - Środki pieniężne - zbiorcza zapłata za dokumenty dostawców - w przypadku dokumentów FKD nie była uzupełniana nazwa dostawcy
 • Poprawka - Faktury zaliczkowe w walucie -  wystawianie faktury zaliczkowej, korekty, anulowanie korekty
 • Poprawka -  Biała lista - poprawka do aktualizacji req_id_wl w rozrachunkach
 • Deklaracja JPK_V7 - poprawki na formatce
 • WMS 2.0 - produkcja - możliwość zmiany maszyny na zleceniu
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - obsługa wysyłki
 • Poprawki do dat PZI 
 • Dodanie importu kodów CN z pliku csv ( z separatorem ustawionym na: & )
 • Poprawka - Sprzedaż - podczas rozbijania pozycji ( kopiowania ) w celu umożliwienia sprzedaży w różnych cenach powielany był identyfikator pozycji dokumentu IdDokPoz
 • FK - import dokumentów z systemu GM - jeśli importowany dokument ma flagę SplitPayment, a z definicji rozksięgowania wynika, że dekretowana jest kwota brutto to następuje automatyczne rozbicie tej pozycji na netto i podatek.
 • FK - atrybuty JPK dla VAT - obsługa w imporcie z GM oraz przeglądaniu dokumentów
 • FK - sprawozdania i e-sprawozdania - informacja o niepoprawności ze strukturą generowanego pliku XML - na wzór tej z deklaracji JPK_V7
 • Poprawka - Poprawki dla CE

 

Wersja 1.7.1732.1 (2020-03-22)

 • Prace rozwojowe - Deklaracja JPK_V7M - etap pierwszy
 • FK - nagłówek VAT - uzupełnianie daty sprzedaży z daty wystawienia dokumentu ( jeśli pole data sprzedaży jest puste )
 • Wprowadzanie DK - dodanie daty sprzedaży , wypełnianie się po wczytaniu nr konta i nipu faktora + dodanie taska na wypełnianie sie daty sprzedaży jeśli pusta data dok
 • Kody CN: (Definiowanie parametrów towarów: filtry po kodzie CN i stopie podatkowej + poprawnie tworzy nowy CN jeśli go nie ma;  Modyfikacja indeksu wspólnego: dodane pole z kodem CN;  Informacja towarowa z możliwością wpisania ilości: dodane pole z kodem CN)
 • Magazyn wysokiego skladu 2.0 - produkcja - na pozycjach zamówień dodatkowe pole ILZP - pierwotna ilość zamówiona, która nie jest modyfikowana przez funkcje magazynowe
 • FK - poprawka edycji dokumentu - odświeżenie numeru dokumentu FK w polu SEC_SYMBOL tablicy rozrachunków podczas zapisu - w przypadku braku zmian w dokumencie nie odświeżamy numeru, bo pozycje nie zostaną zapisane

Wersja 1.7.1731.1 (2020-03-10)

 • Poprawka - Analizy - w przypadku użycia średnich ważonych mogły wystąpić przypadki wielokrotnego wywołania OnEndGroupValues i w rezultacie nieprawidłowe wyniki w polach ze średnia ważona
 • Środki pienienie - polecenia przelewu - kolejne poprawki dla przelewów Split Payment - klient może decydować o wartości płaconego podatku
 • Zewnętrzny magazyn wysokiego składu - "proponowanie" numerów serii dla zleceń przyjęcia tworzonych z zamówień do dostawców ( numer serii to sklejony numer dokumentu i pozycji )
 • Faktura dostawcy: Po wczytaniu dokumentu z zakładki PZ doczytuje się również NIP_XIN (potrzebne do BL)
 • Poprawka do powtórzeń wydruków - dodatkowe odświeżanie -  nie zawsze uzupełniło pola
 • Poprawka - Naprawa błędu z odświeżaniem listy powtórzenia wydruku

Wersja 1.7.1730.1 (2020-03-04)

 • Poprawka - Biala lista: czasami przy sprawdzaniu online byl pusty błąd,
 • Poprawka do skaldy -  earchiwum sie nie uruchomi jeśli pole jest puste
 • Drukarki fiskalne - obsługa protokołu Novitus TCP/IP, dla drukarek Novitus Online i Novitus HD Online - poprawka - brak dll'ek dla wersji 64 bitowej w instalce
 • Poprawka-  Biała lista - poprawka inicjalizacji zmiennych białej listy (naprawia puste pole ze statusem)
 • Zmiana sposobu maksymalizacji okien - poprawka dla przypadku, kiedy okno pierwotnie było zmaksymalizowane

Wersja 1.7.1729.1 (2020-03-02)

 • Magazyn wysokiego składu 2.0 - produkcja - możliwość przeniesienia informacji z poziomu kompletacji ( informacja na surowcu ) do etapu kompletowania surowców ( na urządzeniu mobilnym )
 • Magazyn zewnętrzny Qguar - możliwość zastąpienia serii podczas importu wybrana ( flaga Garonna\MagZewnQGImportZastapSerie )
 • Poprawki do białej listy: wypisywanie nazwy kontrahenta w poleceniach przelewów, bez podwójnego zapisu do historiabialalistakont, kontrahent nie ma filtrowania po nipie faktora, automatyczne wypełnianie konta przy DK

Wersja 1.7.1728.1 (2020-03-01)

 • Poprawka - Rozrachunki - poprawka uzupełniania pola DATA_ROZL_O - daty ostatecznego rozliczenia - podczas kojarzenia rozrachunków
 • Magazyn wysokiego składu 2.0 i zewnętrzny - możliwość zamiany potwierdzonego przez magazyn zamówienia na więcej niż jeden dokument docelowy - mechanizm podziału zamówienia
 • Ustalanie stanu rozliczeń opakowań z kontrahentem - zapisywanie także pozycji, dla których nie wykryto różnic, ale mają stan w systemie
 • Zewnętrzny magazyn wysokiego składu - zapisywanie do tablicy zamówień zewnętrznego numeru dokumentu magazynowego podczas importu
 • Uprawnienia białej listy: komunikaty o nieprawidłowych danych wejściowych + poprawka listy kont - po wybraniu z F3 aktualizuje się status
 • GUI - zmiana filozofii maksymalizacji okien dla MDI - okno jest rozciągane na cały dostępny obszar roboczy zamiast maksymalizowane, obsługa Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab - przełączanie okien
 • Listy przewozowe - dodatkowe pola ( POBRAC_NA_LP itd. ) - przepisywane z płatnika ( jeśli występuje ) zamiast z miejsca dostawy
 • GUI - rejestracja/odtwarzanie sesji
 • Przelewy - pobieranie licznika dla typu "P" niezależnie od typu wynikającego z formy płatności - rozwiąże to problem powtarzających się numerów dla różnych typów
 • Poprawka - FK - poprawka - storno dokumentu nie wypełniało pola z rola kontrahenta
 • Poprawka- FK - poprawka edycji dokumentu - odświeżenie numeru dokumentu FK w polu SEC_SYMBOL tablicy rozrachunków podczas zapisu, jeśli zmienił się Lp pozycji
 • FK - przegladanie dokumentów - możliwość obejrzenia historii dokumentu
 • Prace rozwojowe - DialogWEB - dalsze prace związane z zewnętrznymi formatkami w formacie HTML - dla list możliwość rezygnacji ze SlickGrid'a
 • Poprawka - Wydruk PDF - w przypadku braku podsumowan na stronie nie była drukowana ostatnia dolna linia na stronie
 • Poprawka – Biała lista- poprawka sprawdzania dostępności białej listy : szybsze sprawdzanie dostępności (był błąd przy: tworzenie PZ z wywołaniem faktury dostawcy)

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: