Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Terminy obowiązujące w październiku 2020

13.10.2020

12.10.2020
- wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2020 r.
- przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego za 2019 r. przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS


15.10.2020
- wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
- złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta
- wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.


20.10.2020
- wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata za wrzesień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 r.
- wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
- wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2020 r.
- wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON


26.10.2020
- wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
- złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
- wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2020 r.
- przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
- przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.

27.10.2020

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)

 

 

Źródło: http://www.poradnikksiegowego.pl/terminarz,10,pazdziernik.html?fbclid=IwAR0fNsfQrHVaXOGsQeWQfmnyoJXJag91ACRshOSSW-kN8GAyqstAiskyle0

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

TEL:
605 206 585
58 333 44 81

fax: 58 551 06 86

e-mail: biuro@projekt206.pl

Szybki kontakt: