Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy - Grudzień 2018

28.11.2018

Grudzień to nie tylko czas świątecznej beztroski, podsumowań i refleksji, to również miesiąc zmian. Poniżej prezentujemy kalendarz zmian w prawodawstwie.

1.12.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o spółdzielniach rolników

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn

5.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 za listopad 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

7.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za listopad 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2018 r.

11.12.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

17.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za listopad 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za listopad 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata za listopad 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za listopad 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za listopad 2018 r. na PFRON

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

27.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za listopad 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za listopad 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2018 r.

28.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2018 r.

31.12.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2019 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o tachografach

Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: