Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w listopadzie

26.10.2017

1.11.2017 (środa)

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

· Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

6.11.2017 (poniedziałek)

· wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.11.2017 (wtorek)

·  wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.

· wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

· wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.11.2017 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

· wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

· złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.

13.11.2017 (poniedziałek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

· Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

· Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

15.11.2017 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

· wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

· wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

· wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY

· Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

18.11.2017 (sobota)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

19.11.2017 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY 

· Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

20.11.2017 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

· wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

· wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

· wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

· wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.

· wpłata na PFRON za październik 2017 r.

27.11.2017 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU 

· wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

· wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

· złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

· złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.

· złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2017 r.

· złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

30.11.2017 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU 

·  złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY 

Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY 

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

źródło: www.gofin.pl

 

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: