Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne terminy w grudniu

24.11.2017

1.12.2017 (piątek)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

·         Ustawa z dnia 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

·         Ustawa z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

·         Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

·         Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

·         Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

5.12.2017 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata podatku VAT za listopad 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

6.12.2017 (środa)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

·         Ustawa z dnia 25.05.2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury - wyciąg

·         Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7.12.2017 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2017 r.

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

·         wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

11.12.2017 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata składek ZUS za listopad 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

·         złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2017 r.

15.12.2017 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata składek ZUS za listopad 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

·         wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.12.2017 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata za listopad 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

·         wpłata za listopad 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

·         wpłata za listopad 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

·         wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2017 r.

·         wpłata na PFRON za listopad 2017 r.

27.12.2017 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata podatku VAT za listopad 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

·         wpłata podatku akcyzowego za listopad 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

·         złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za listopad 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

·         złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2017 r.

·         złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2017 r.

·         złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

28.12.2017 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

·         wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2017 r.

31.12.2017 (niedziela)

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

·         Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne - wyciąg

 

 

 

Źródło: www.gofin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: