Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Podsumowanie roku 2017

02.01.2018

Rok 2017 przyniósł u nas szereg zmian i modernizacji zarówno tych określanych kamieniami milowymi, jak i tych małych, które sprawiają, że codzienna praca z programem DIALOG staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Duże

 • Możliwość wysyłania wiadomości SMS;
 • JPK VAT - zmiana sposobu agregacji dokumentu (analizujemy nazwę i NIP kontrahenta, żeby wykluczyć powtarzające się symbole dokumentów w ramach różnych kontrahentów);
 • Rozrachunki - rozłączanie paczek - możliwość rozłączania więcej niż jednej paczki w tym samym czasie, pilnowanie by użytkownik nie rozłączył pojedynczej paczki z przelewem różnicy kursowej, jeśli przelew ten połączony jest w ramach innych paczek;
 • Dodawanie indeksów towarowych - umożliwienie przypisania niestandardowego kodu EAN z puli;
 • Wysyłka e-mail - umożliwienie dołączenie do wysyłanej wiadomości e-mail pliku;
 • Listy przewozowe - wyświetlenie pola z uwagami do dokumentów (lista dokumentów do dodania na formatce Dodawanie nowych dokumentów do listu przewozowego);
 • Obsługa rozliczania płatności PayU Allegro;
 • Inwentaryzacja – rozwój - ostrzeganie podczas tworzenia inwentaryzacji o niewycenionych indeksach oraz blokowanie rozksięgowania;
 • JPK VAT – rozwój - możliwość oznaczenia deklaracji jako korekty;
 • Rozliczanie płatności DHL, UPS;
 • Sprzedaż – sprzedaż uwzględniająca specyfikę podatkową dla towarów na statkach(FV,FC);
 • Dane kontrahenta - rozwój - mechanizm pobierania danych bezpośrednio z serwisu REGON GUS;
 • HomeBank - obsługa transakcji Collect dla banku Millenium;
 • Zbiorcza zapłata za dokumenty sprzedaży - ujednolicenie symboliki dokumentów (prezentowanie paragonu usługowego jako PA);
 • Homebanking - obsługa Banku Millennium;
 • JPK VAT – dodanie zakładki z pozycjami wygenerowanego zestawienia, w celu łatwiejszego przeglądania lub skopiowania do arkusza kalkulacyjnego;

Małe

 

 • dodanie checkbox'a wyboru typu wydruku w Pełnej historii dokumentów (oryginał/duplikat);
 • usprawnienie mechanizmu przełączania na zapasowy serwis w przypadku niedostepności podstawowego;
 • możliwość zadecydowania, czy lista wirtualna będzie edycyjna;
 • w Schematach rozksięgowania sumy predefiniowane dla faktur i korekt sprzedaży (korzystające z pól WARTN,WARTP itd);
 • Listy przewozowe- możliwość generowania WM jako dokumentu docelowego;
 • Wysyłka e-mail do listów przewozowych - dodano mechanizm wysyłki wiadomości e-mail w momencie wystawienia listu przewozowego (obsługa konfiguracji nadawcy, przypisanie schematu do danego nadawcy, itp.);
 • Biblioteka - dodanie możliwości wyświetlenia spinnera i zablokowania formatki do czasu wykonania skryptu z poziomu jego poziomu;
 • Dowody księgowe (przeglądanie) - dodanie filtra w polu SYMBOL oraz numeru kasy;
 • Danek kontrahenta -  usuwanie danych z pola ULICA oraz kontrola wypełnienia odpowiednich pól;
 • Dodanie pól CENAEWGSK, CENAI (cena ewidencyjna wg. skonta);
 • Listy wirtualne –możliwość zadecydowania, że lista będzie typu GS_ARRAY_SEL (obsługa checkboxów);
 • Eksport do systemu FK - Fakir;
 • Zakup - polecenia księgowania – dalsze wprowadzanie zabezpieczeń przed tworzeniem indeksów towarowych z nieprawidłową ceną ewidencyjną;
 • Listy przewozowe - modyfikacja - automatyczne ustawianie numeru oddziału w momencie zeskanowania dokumentu;
 • Eksport do systemu FK - Fakir - rozszerzenie eksportowanych danych;
 • Rejestrowanie zdarzeń systemowych – rozwój - dodanie zapisu informacji o zarejestrowaniu zdarzenia w kolejce;
 • Eksport dokumentów (EDI) - modyfikacja – możliwość pominięcia informacji PKWiU; dodanie flagi wymuszającej eksport towarów wyłącznie z wypełnionym kodem EAN; wyświetlanie komunikatów z nazwą towaru zamiast z kodem (SWW);
 • Sprzedaż – możliwość wystawienia dokumentu magazynowego w stawce NP;
 • Baza danych (defragmentacja indeksów) - rozwój - dodanie flagi określającej progową wartość fragmentacji indeksów, dla której defragmentujemy indeks; dodanie do logowanych komunikatów szczegółowej informacji o nazwie indeksu oraz o łącznej liczbie indeksów wymagających defragmentacji (z podziałem na kreatory)·     
 • Sprzedaż - Korekta towaru z innego magazynu (działu) - wymuszenie przepisania cen sprzedaży do nowo tworzonego indeksu towarowego z indeksu wspólnego (z magazynu pierwotnego);
 • Listy przewozowe - rozwój - dodanie pola uwag do każdego dokumentu dodawanego do listu;
 • Poprawka - Faktura od dostawcy - zabezpieczenie przed nadpisywaniem (ręcznie wprowadzonej) formy płatności;
 • Inwentaryzacja - kompensaty - możliwość automatycznej kompensaty w ramach tych samych towarów (indeksu wspólnego);
 • Sprzedaż - Przesunięcie MM - flaga DocMos\PrzesMMAktualizujCenaZakupuIW - czy aktualizować cenę zakupu na indeksie wspólnym podczas wystawiania dokumentu MM (domyślnie nie);
 • Rozrachunki - dodatkowy filtr na formę płatności;
 • Zaopatrzenie - umożliwienie załadowania nowej listy towarów po imporcie ze schowka lub imporcie z zamówienia od odbiorcy;
 • FK - import dokumentów z GM - uzupełnienie roli kontrahenta także dla pozycji rozrachunkowych nie pochodzących z GM;
 • Harmonogram Zadań - ustawienie zadania co miesiąc na dzień 31 oznacza, iż zadanie będzie wykonywane w każdy ostatni dzień miesiąca niezależnie od jego długości;
 • FK - import dokumentów z GM - dodatkowe sprawdzenie czy data operacji zawiera się w wybranym roku sprawozdawczym;
 • Zakup - FD i KFD (dodanie pola Uwagi) oraz wyświetlenie pola Uwagi na liście dokumentów w Rozrachunkach;
 • FK - Zestawienia obrotów i sald - możliwość dodania do zestawienia rekordu „razem” ( wszystkie dekrety ) w celu np. wyeksportowania do schowka;
 • "Nowy" CRM - wykorzystanie historii kontaktów z kontrahentem, śledzenie stanu towarów wydanych przedstawicielom;

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: