Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Ważne daty w lutym

05.02.2018

5.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2018 r.

6.02.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

7.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

8.02.2018

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 10.01.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY :

 • Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

12.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2018 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

15.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za styczeń 2018 r. na PFRON
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
 • wpłata za styczeń 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

23.02.2018

 

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

26.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018 r.

28.02.2018

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

 Źródło: www.gofin.pl

 

 

 

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: