Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Kartka z kalendarza - Luty

30.01.2019

Przypominamy, że zmianie uległ  sposób przesyłania informacji o uzyskanych dochodach w roku 2018 . PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. muszą zostać przesłane do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do  JUTRA tj. 31 stycznia 2019 r. To nie jedyne zmiany dotyczące przedsiębiorców. Pełen wykaz ukazano poniżej: 

 

01.02.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg
 • Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

5.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2019 r.

7.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

9.02.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

11.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2019 r.

13.02.2019

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

15.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata za styczeń 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za styczeń 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za styczeń 2019 r. na PFRON

22.02.2019

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

25.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za styczeń 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2019 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

28.02.2019

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

 • przekazanie podatnikowi informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2018 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2019 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

 Źródło: www.gofin.pl

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: