Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Terminy obowiązujące w listopadzie 2020

02.11.2020

 

2.11.2020 (poniedziałek)

-przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r.;
-przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.;

5.11.2020 (czwartek)

-złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.;

 9.11.2020 (poniedziałek)

-wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2020 r.;
-wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop;
-wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
-wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2020 r.;

10.11.2020 (wtorek)

-wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
-złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2020 r.;
-zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.);

16.11.2020 (poniedziałek)

-wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
-wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2020 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
-wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
-wpłata do PPK za październik 2020 r.;

20.11.2020 (piątek)

-wpłata za październik 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
-wpłata za październik 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy;
-wpłata za październik 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
-wpłata za październik 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
-wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2020 r.;
-wpłata za październik 2020 r. na PFRON;

25.11.2020 (środa)

-wpłata podatku VAT za październik 2020 r.;
-złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2020 r.;
-przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2020 r.;
-przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2020 r. (część ewidencyjna);
-wpłata podatku akcyzowego za październik 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
-przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2020 r.;
-złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2020 r.;
-przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2020 r.;

30.11.2020 (poniedziałek)

-przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2020 r.

 

 

Źródło:  http://www.terminy.gofin.pl/

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: