Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Zmiany w programie Dialog (wersja 1.8.1746.1 - 1.8.1748.1)

16.12.2020

Wersja 1.8.1748.1 (2020-12-08)

 • Automatyczne znaczniki JPK w GM
 • PrestaShop - dodanie pola telefon miejsca dostawy, ukrycie pól dotyczących płatnika
 • PrestaShop - zapisywanie informacji na fakturze o wartości przelewu do pobrania
 • Powtórzenie wydruku - poprawka błędu ładowania listy faktur zaliczkowych ( FLG_P )
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - możliwość edycji wszystkich znaczników VAT( także FP,RO,WEW,MK,VAT_RR ) - dla deklaracji tworzonych z procedury
 • FK - Bilans otwarcia - poprawka w blokowaniu paczek rozliczeń
 • Maklaren - nowa funkcja importu oparta o WEBService wbudowany w Dialog
 • PrestaShop - zabezpieczenie przed problemami z PK spowodowanymi jednoczesnym importem zamówień i wywołaniem WS z poziomu modułu płatności (insert_order )
 • PrestaShop - jeśli zamówienie pobiera środki integratora + ewentualną gotówkę to nie sprawdzamy przekroczenia kredytu kupieckiego
 • Lua - nowa funkcja PrintMBFToVar - wydruk MBF/Lua do zmiennej w postaci PDF
 • FK - obsługa nowych schematów importu z GM dla dokumentów: FP, KFP,FPU, KFU
 • Powtórzenie wydruku - ZP nie pokazuje anulowanych dokumentów
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - pomijanie w sumach kontrolnych dotyczących podatku należnego pozycji z FP
 • FK - Rejestr VAT - obsługa znacznika FP ( JPK VAT )
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - pobieranie UPO - poprawka kodowania
 • FK - import dokumentów z GM - obsługa znaczników JPK VAT dla dokumentów zakupu
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - poprawka w wydruku UPO
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - poprawka dotycząca ładowania pozycji JPK
 • FK - deklaracja JPK_V7 - pomijanie podczas zapisu pozycji pól z pustymi wartościami
 • FK - Deklaracja JPK_V7 - pomijanie w sumach dokumentów FP, niewliczanie do ogólnej sumy pozycji K_12 i K_14
 • FK - Rejest VAT - poprawki dla znacznikow JPK VAT
 • Wycena PZI - dodanie dodatkowej informacji w błędzie, że ktoś blokuje towar
 • PrestaShop - zmiana sposobu naliczania płatności - od teraz podczas wystawiania faktury zostaną pobrane maksymalne wartości dostępnego kredytu dodatkowego i kupieckiego
 • Poprawka - PrestaShop - kontrahenci - zapisywanie flagi FLG_ZAPISZ_PDF na płatniku także jeśli nie jest tworzony nowy
 • Analizy - możliwość sterowania szerokością tabeli z wynikami na wydruku i w wysyłce mail ( jeśli suma szerokości wszystkich widocznych kolumn jest mniejsza od 100 to jest to procent szerokości dostępnego ekranu jaki zajmie ta tabela )
 • JPK_V7 - znaczniki - poprawka - wartość znacznika musi być równa 1 lub pusta
 • Dokumenty - poprawki anulowania dla FV
 • Dokumenty - poprawki anulowania dla PZ,PZI,PW
 • Funkcja dokumenty - anulowanie dokumentów - wersja pierwsza
 • Funkcja Dokumenty - poprawki w doczytywaniu dokumentów powiązanych dla PZ,PZI,FD
 • JPK_V7 - poprawka w sprawdzaniu restrykcji xsd:pattern
 • PrestaShop - poprawki (pobieranie kontrahentów po wciśnięciu wczytaj, przesyłanie hasła wewnątrz CDATA - odporność na znaki specjalne)
 • Informacja towarowa - zablokowanie zamykania formatki po dwukliku lub wciśnięciu potwierdź - w przypadku kiedy informacja wywołana jest w trybie niezależnym
 • Potwierdzanie salda - możliwość sortowania wyników po: dacie płatności, dacie operacji, symbolu dokumentu
 • FK - rejestr VAT - możliwość prezentacji znaczników JPK VAT
 • Nowa funkcja Dokumenty - na podstawie wcześniejszej pełnej historii dokumentów - etap pierwszy
 • GUI - poprawka techniczna w obsłudze STATE_SELECT - pokazywanie formatki 
 • Import białej listy offline - możliwość (na fladze ) ignorowania błędów certyfikatu MF
 • PrestaShop - import zamówień - obsługa przekazywania uwag do zamówienia
 • PrestaShop - WebService - dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych
 • PrestaShop - kontrahenci - proponowanie płatnika na podstawie miejsca dostawy

Wersja 1.8.1747.1 (2020-10-29)

 • JPK_V7 - domyślne formuły dla pozycji szczegółowych, możliwość użycia sum ( K_XX ) w pozycjach szczegółowych
 • PrestaShop - nowa obsługa kontrahentów ( kontrahent PrestaShop jest miejscem dostawy )
 • Poprawka- JPK_V7 - sumy nagłówka
 • Znaczniki JPK_V7 - obsługa dla sprzedaży znaczników: RO, WEW, FP,dla zakupu: MK, VAT_RR, WEW
 • CDNKH - eksport faktur i korekt wewnętrznych WNT - numer dokumentu ma być tożsamy z zewnętrznym symbolem dokumentu
 • Dodanie opcji zapisu do bazy danych SendMailLog
 • Dodanie do reszty EDI CorrectionNetAmount dla spójności (teraz nie są zaimplementowane do końca dla korekt zbiorczych i eksportu)

Wersja 1.8.1746.1 (2020-10-11)

 • PrestaShop - możliwość zdefiniowania dodatkowego kredytu dla kontrahenta
 • Poprawka - MWS, PZ - Przy zapisie ceny zakupu
 • Poprawka - Rozliczenia - nie były prezentowane wartości walutowe
 • Analizy - zabezpieczenie przed zapętleniem w przypadku kiedy analiza zawiera błędne zapytanie
 • Znaczniki JPK V7 - powiązanie znacznika MPP z flagą SplitPayment na formatkach, obsługa znaczników w dokumentach zakupu
 • Import ze schowka - możliwość definiowania kolejności pól do importu na formatce importu ze schowka
 • PrestaShop - nowe eksportowane kategorie produktów są tworzone jako niewidoczne

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: