Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Nowe funkcjonalności w programie Dialog (wersje 1.8.1749.1 -1.8.1757.1 i 1.7.1737.19 - 1.7.1737.23)

12.04.2021

WERSJE: 1.8.1749.1 -1.8.1757.1

Wersja 1.8.1757.1 (2021-03-25)

 • Ceny umowne - możliwość definiowania umów z dokładnością do grupy towarowej i magazynu, możliwość edycji umów dla towarów z poziomu informacji towarowej;
 • Nowy środek trwały - zdjęcie sprawdzania daty dokumentu (komunikat: Brak możliwości wystawienia dokumentu poza bieżącym i poprzednim miesiącem sprawozdawczym);
 • GUI - listy - poprawka w wyszukiwaniu ( zablokowanie scrollowania listy w lewo );
 • Poprawka - Anulowanie korekt - pokazywanie poprawnego numeru kolidującego KZV;
 • Poprawka - Jeśli raport dobowy nie będzie mieć paragonów nie zostanie wpisany do bazy;
 • Poprawka - FK - wycofywanie dokumentów ZP;
 • Środki pieniężne - polecenia przelewów - poprawka dotyczące doczytywania wygenerowanych poleceń przelewów w przypadku kiedy pozostał do opłacenia tylko rozrachunek na podatek ( SplitPayment );
 • PrestaShop - obsługa powiadomień email podczas tworzenia zamówienia;
 • Sprzedaż i wydania - poprawka odczytywania uwag do pozycji dokumentu sprzedaży;
 • FK - obsługa przepisywania daty dokumentu z nagłówka do nagłówka VAT, forma płatności w nagłówku VAT;
 • FK - zabezpieczenie przed generowaniem pozycji dekretów ze schematu dla dokumentów pochodzących z systemu GM;

Wersja 1.8.1756.1 (2021-03-10)

 • Obsługa deklaracji CUK-1;
 • PrestaShop - poprawka kodowania dla uwag do zamówień przekazywanych z PrestaShop;
 • Prace rozwojowe - Wykresy - aktualizacja o wiele kolumn na jeden rekord + legenda;
 • PrestaShop - nowe pole w kontrahencie - źródło rejestracji;
 • Prace rozwojowe - Wykresy - biblioteka dislin;
 • FK - obsługa wycofywania korekt do faktur zaliczkowych;

Wersja 1.8.1755.1 (2021-02-28)

 • FK - import z GM - zabezpieczenie przed importem raportów dobowych i raportów dobowych zwrotów zawierających niewycenione dokumenty ( paragony, zwroty do paragonów );
 • Funkcje Lua - obsługa dynamicznych pól listy;
 • FK - poprawka w domyślnych pojęciach dla faktur do paragonów;
 • Wydruki PDF - poprawka wydruku podsumowań do przeniesienia i z przeniesienia;
 • FK - zestawienie obrotów i sald - możliwość prezentowania sum razem z dekretami;
 • Wydruki - nowe dokumenty w wersji;
 • Sprzedaż i wydania - obsługa opakowań na dokumentach WZ;
 • FK - poprawka techniczna - dołożenie pojęcia „Dział” dla paragonów z raportów dobowych;
 • FK - dekrety z GM - poprawka dla akcji sumowania w ramach tego samego dokumentu pochodnego;
 • Zakup i przyjęcia - możliwość tworzenia dokumentu opakowań dla PZI niedopuszczonego do sprzedaży;
 • FK - raporty dobowe zwrotów do paragonów, obsługa schematów zwrotów i raportów dobowych;
 • FK - Rejestr VAT - możliwość wyłączenia filtrowania po datach;

Wersja 1.8.1754.1 (2021-02-08)

 • PrestaShop - możliwość zmiany przypisania kontrahenta do sklepu;
 • PrestaShop - eksport umów - rezygnacja z flagi na rzecz tablicy, w której znajdują się eksportowane umowy;
 • PrestaShop - kontrahenci zakładani poprzez PrestaShop muszą mieć inicjalnie pustą grupę kontrahenta;
 • FK - JPK_V7 - możliwość usuwania niewysłanych lub błędnych deklaracji;
 • FK - przeglądanie dokumentów - filtry na kontrahenta VAT i symbol konta;
 • FK - przeglądanie dokumentów - możliwość wywołania importu z GM;
 • Edycja dokumentu kasowego - poprawka sprawdzania występowania dokumentu w bieżącym raporcie kasowym;
 • Środki trwałe - obsługa wydruku MT z poziomu przeglądania dokumentów środka trwałego;
 • Działy - obsługa danych adresowych działu;
 • FK - możliwość zdefiniowania pieczątki firmy ( używane w zestawieniu JPK_V7 );

Wersja 1.8.1753.1 (2021-01-31)

 • DialogWEB - zwiększenie funkcjonalności pozycjonowania kontrolek dla WEB na urządzeniach mobilnych ( możliwość wyrównywania do zadanego boku ekranu z przesunięciem ), poprawki dla formatek dla funkcji mobilnych;
 • DialogWEB - zwiększenie funkcjonalności pozycjonowania kontrolek;
 • Poprawka - Deklaracja JPK_V7 - wbudowanie formuł przeliczających wartości podatku do zwrotu/przeniesienia;
 • FK - otwieranie roku sprawozdawczego - zabezpieczanie przed otwarciem roku nie będąc w aktualnym ( ostatnim ) roku sprawozdawczym;

Wersja 1.8.1752.1 (2021-01-19)

 • GUI - obsługa automatycznego dostosowania szerokości kolumny do najdłuższego wyświetlanego ( widocznego ) w polu tekstu ( dwuklik );
 • PrestaShop - możliwość usunięcia przypisania kontrahenta do magazynu;
 • Poprawka - Blokada przycisku  opcji grupowania jeżeli nie było grupowania;
 • FK - JPK_V7 - dodatkowe parametry do funkcji FKSPR - kwota dla wybranego roku i miesiąca sprawozdawczego - jeśli nie istnieje zestawienie dla tego okresu;
 • PrestaShop - kontrahenci - poprawka w sprawdzaniu zgodności między system Dialog a PrestaShop;
 • PrestaShop - uzupełnienie dodatkowych danych na tworzonych kontrahentach;
 • Kreator analiz - domyślna akcja dla pól numerycznych to od teraz sumowanie;
 • Kreator analiz - podgląd analizy podczas tworzenia;
 • SekwanaWEB - dodanie pola UWAGI;
 • GUI - poprawka dotycząca wklejania wartości do pól datowych i numerycznych ( maski );
 • FK - Rejestr VAT - możliwość prezentowania klasyfikacji VAT;
 • PrestaShop - przywrócenie eksportu cen do eksportu danych;

Wersja 1.8.1751.1 (2021-01-06)

 • FK - przeglądanie dokumentów - możliwość wydruku do PDF;
 • PrestaShop - import zamówień - uzupełnianie kodu akwizytora;
 • PrestaShop - optymalizacja eksportu cen;
 • FK - przeglądanie dokumentów - dodanie na formatkę kolumny z klasyfikacją VAT;
 • Deklaracja JPK_V7 - wbudowanie formuł przeliczających wartości podatku do zwrotu/przeniesienia ( P_39, P_53, P_54, P_62 );
 • Poprawka - W polecaniach przelewów od teraz główne konto kontrahenta zostanie nadpisane jeśli jest puste;
 • PrestaShop - poprawka formatki przypisywania kontrahentów;
 • PrestaShop - kontrahenci - poprawki związane z pełnymi nazwami;

Wersja 1.8.1750.1 (2020-12-17)

 • PrestaShop - kontrahenci - możliwość modyfikacji danych kontrahenta w systemie Dialog na podstawie danych z PrestaShop;
 • Sprzedaż - dodatkowe zabezpieczenia przed wyborem towarów z różnych typów magazynów ( WSM 1.0, WSM 2,0 itd... );

Wersja 1.8.1749.1 (2020-12-13)

 • PrestaShop - kontrahenci - filtr na grupę kontrahenta;
 • Dokument PZ - możliwość wystawienia jednocześnie faktury zakupu krajowej w walucie, obsługa znaczników VAT dla tak wystawianych faktur zakupu;
 • PrestaShop - kontrahenci - imię i nazwisko może być puste;
 • PrestaShop - eksport cen - poprawka ( zapytanie nie uwzględniało różnych naważek i jednostek miar );
 • Funkcja Dokumenty - poprawka skalowania formatki;

 

WERSJE: 1.7.1737.19 - 1.7.1737.23

Wersja 1.7.1737.23 (2021-03-30)

 • FK - generowanie BO - poprawka dotycząca przepisywania atrybutów do tworzonego dokumentu;

Wersja 1.7.1737.22 (2021-03-25)

 • Ceny umowne - możliwość definiowania umów z dokładnością do grupy towarowej i magazynu, możliwość edycji umów dla towarów z poziomu informacji towarowej;
 • Nowy środek trwały - zdjęcie sprawdzania daty dokumentu (komunikat: Brak możliwości wystawienia dokumentu poza bieżącym i poprzednim miesiącem sprawozdawczym);
 • Anulowanie korekt - pokazywanie poprawnego numeru kolidującego KZV;
 • Jeśli raport dobowy nie będzie mieć paragonów nie zostanie wpisany do bazy; 
 • FK - wycofywanie dokumentów ZP - poprawka;

Wersja 1.7.1737.21 (2021-03-15)

 • Środki pieniężne - polecenia przelewów - poprawka dotycząca doczytywania wygenerowanych poleceń przelewów w przypadku kiedy pozostał do opłacenia tylko rozrachunek na podatek ( SplitPayment );
 • Sprzedaż i wydania - poprawka odczytywania uwag do pozycji dokumentu sprzedaży;
 • FK - obsługa przepisywania daty dokumentu z nagłówka do nagłówka VAT, forma płatności w nagłówku VAT;
 • FK - definiowanie atrybutów - poprawka zapisu zapytania zewnętrznego;
 • FK - zabezpieczenie przed generowaniem pozycji dekretów ze schematu dla dokumentów pochodzących z systemu GM;
 • Obsługa deklaracji CUK-1;

Wersja 1.7.1737.20 (2021-03-08)

 • FK - obsługa wycofywania korekt do faktur zaliczkowych;

Wersja 1.7.1737.19 (2021-02-28)

 • FK - import z GM - zabezpieczenie przed importem raportów dobowych i raportów dobowych zwrotów zawierających niewycenione dokumenty ( paragony, zwroty do paragonów );
 • FK - poprawka w domyślnym pojęciu dla WartEw dla raportów dobowych zwrotów;
 • FK - definicje e-deklaracji (xml) - poprawka techniczna - wspólne dla wszystkich lat;
 • FK - JPK_V7 - poprawka techniczna - wymuszenie sortowania tag'ow w generowanym XML'u;
 • Funkcje Lua - obsługa dynamicznych pól listy;
 • FK - poprawka w domyślnych pojęciach dla raportów dobowych - paragony usługowe;
 • Wydruki PDF - poprawka wydruku podsumowań do przeniesienia i z przeniesienia.

Marek Skrzypiński

Sławomir Rusajczyk

Spółka Cywilna

ul. M. Reja 13/15

81-874 SOPOT

NIP: 585-141-59-04

Szybki kontakt: