Zarządzanie zasobami może stać się prostsze i wydajniejsze. Spójna organizacja systemów administrowania przedsiębiorstwem umożliwia poprawę efektywności pracy, a w konsekwencji maksymalizację zysków.

Zwiększenie oszczędności oraz przychodów w przedsiębiorstwie może stać się bardziej efektywne dzięki wykorzystaniu systemu klasy ERP. Autorskie rozwiązania zastosowane w programie DIALOG umożliwiają wzrost zysków oraz dokładniejszy system monitorowania procesów biznesowych.

Niezależnie od sektora oraz rozmiarów przedsiębiorstwa nasi partnerzy mogą skorzystać z różnych modułów, które umożliwiają dynamiczny przyrost korzyści.

JPK_VAT

 • Możliwość wysyłki dokumentu bezpośrednio z systemu
 • Oszczędność czasu

Moduł Sekretariat

 • Sprawniejszy obieg dokumentów
 • Lepszy obieg informacji i szybsza interakcja

Moduł PrestaShop

 • Sprawniejsze zarządzanie produktami, zamówieniami, relacjami z klientami
 • Zwiększenie rozpoznawalności w sieci

B2B

 • Efektywniejszy kontakt z Twoimi klientami m.in. dzięki umożliwieniu kontrahentom samodzielnego składania zamówień, przeglądania stanu rozliczeń, sprawdzania etapów realizacji zamówień oraz dostępu do indywidualnej oferty.
 • Rozwiązania dla ciebie i twoich partnerów biznesowych
 • Przyspieszanie procesu zarządzania zamówieniami

EDI

 • Oszczędność czasu dzięki automatycznej elektronicznej wymianie dokumentów z partnerami handlowymi np. zamówień, faktur, dokumentów magazynowych itd.
 • Efektywniejszy kontakt z kontrahentami zachęcający do współpracy na większą skalę

CRM

 • Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży
 • Bardziej produktywny podział zadań wśród pracowników
 • Łatwiejsza kontrola wyników zatrudnionej kadry

Zamówienia internetowe

 • Poprawa terminowości dostaw
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Prosty dostęp do historii złożonych zamówień

Raporty i analizy

 • Identyfikacja i minimalizacja błędów lub nieefektywnych działań
 • Dostosowanie raportowania dla poszczególnych poziomów zarządzania
 • Większa przejrzystość czynności poprzez skoordynowanie gromadzenia wiedzy o firmie

Magazyn

 • Zredukowanie zapasów do minimalnego cyklu dostaw
 • Zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów – elektronicznym
 • Eliminacja błędów podczas procesów inwentaryzacji
 • Kontrola wydajności pracowników magazynowych

Finanse i księgowość

 • Uzyskanie wzrostu rentowności
 • Zwiększenie poziomu kontroli księgowej – nawet o 50%
 • Sprawniejsza kontrola należności
 • Usprawnienie zarządzania finansami zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi

Logistyka

 • Precyzyjne planowanie dostaw w powiązaniu z zapotrzebowaniem
 • Przyspieszenie i skoordynowanie procesów w firmie poprzez ich częściową automatyzację
 • Efektywniejsze planowanie transportu i zarządzanie załadunkiem pojazdów
 • Usprawnienie procesu wydania/przyjęcia magazynowego

Inwentaryzacja

 • Wzrost wydajności pracy
 • Skrócenie czasu procesów – średnio o 80%
 • Skuteczniejsze wyeliminowanie błędów identyfikacji towaru
 • Redukcja nakładów pracy

Zakup i przyjęcia

 • Sprawniejsze kreowanie różnego rodzaju dokumentów
 • Korzystanie z funkcjonalności Tax Free
 • Prowadzenie bardziej efektywnych rozliczeń
 • Ewidencja i obrót opakowaniami

Sprzedaż i wydania

 • Prostszy dostęp do wszystkich rodzajów dokumentów
 • Oszczędność czasu dzięki automatyzacji określonych procesów

Handel zagraniczny

 • Elastyczność działania wyrażona w możliwości szybkiej reakcji na rynek
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Integracja z systemami Urzędu Celnego
 • Zautomatyzowanie wyceny towarów