Usługi programistyczne

- aplikacje wydajnie przetwarzające duże zbiory danych
- indywidualne projekty informatyczne

Instalacja szkieletu i urządzeń sieci komputerowej

- pełna instalacja i konfiguracja sieci komputerowej w oparciu o zaproponowane rozwiązania
- dostarczenie odpowiedniej dokumentacji zawierającej topologię sieci i parametry konfiguracyjne urządzeń aktywnych

Konsultacje dotyczące rozwoju infrastruktury IT:

- projektowanie i uruchomienie usług sieciowych

Doradztwo i konserwacja w zakresie sieci komputerowych

- dostosowanie sprzętu i oprogramowania obsługującego sieć lokalną
- tworzenie sieci Intranet
- wykorzystanie oprogramowania i urządzeń odpowiednio dobranych do skali potrzeb, co umożliwi obniżenie nakładów na wyposażenie i konfigurację sieci komputerowej o 25% w stosunku do najczęściej proponowanych rozwiązań
- audyty i modernizacja funkcjonujących sieci

Dostosowywanie sieci do potrzeb uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (w tym AEO):

- przegląd sieci komputerowej, doradztwo w zakresie konfiguracji i modernizacji oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania certyfikatu​

Opracowywanie norm korzystania z infrastruktury informatycznej w oparciu o standardy ITIL:

- doradztwo techniczne
- instalacja i konfiguracja systemów bezpieczeństwa