Wersja 1.8.1794.1 (2022-06-28)

 • Poprawka techniczna – ponawianie połączenia Klient -> Serwer

Wersja 1.8.1793.1 (2022-06-27)

 • Funkcja dokumenty – możliwość przenoszenia dokumentów na list przewozowy
 • Skrypty Lua – możliwość wywołania wydruku na drukarkę po stronie serwera – poprawka
 • Sprzedaż – przyspieszenie funkcji „Lista PZ”
 • Raporty kasowe, terminalowe – dokładniejsze sprawdzanie czy użytkownik ma uprawnienia do kasy, terminala ( wydruki, zamykanie, przeliczanie wartości )

Wersja 1.8.1792.1 (2022-06-17)

 • Listy przewozowe – poprawka drukowania ( nie była wypełniona nazwa drukarki )
 • Informacja towarowa – możliwość filtrowania po dowolnych polach ( FILTR_TOWAR )
 • FK – wprowadzanie dokumentu – obsługa backup’u w przypadku zamknięcia się programu
 • Faktura dostawy – możliwość importu eFaktury ( xml )
 • Elektroniczne archiwum – możliwość zapisu do bazy, porządkowanie kodu
 • Eksport listy do schowka – kolejność kolumn w schowku zgodna z wyglądem listy na ekranie

Wersja 1.8.1791.1 (2022-05-31)

 • JPK_V7 – przywrócenie nieprawidłowo zaktualizowanego certyfikatu
 • Kompletacja, produkcja WMS 2.0 – obsługa towarów niematerialnych, obsługa wyceny
 • Wersja 1.8.1790.1 (2022-05-25)
 • Poprawka – na komputerach z językiem różnym od polskiego, edycja list mogła nieprawidłowo obsługiwać  znaki diakrytyczne
 • GUI – zmiana filozofii SendInfo – w przypadku kiedy nie interesuje nas odpowiedź użycie PostMessage zamiast SendMessage – poprawki
 • Skrypty Lua – funkcje IsGlobal, SetGlobal, GetGlobal, DelGlobal uzupełnione o możliwość wywołania w kontekście rodzica, RunNewFunc – możliwość zaczekania aż wywołana funkcja się zakończy

Wersja 1.8.1789.1 (2022-05-24)

 • GUI – zmiana filozofii SendInfo – w przypadku kiedy nie interesuje nas odpowiedź użycie PostMessage zamiast SendMessage
 • WMS 2.0 – produkcja – ostrzeganie użytkownika o przypadku niewystawienia żadnego dokumentu PW podczas kończenia zlecenia
 • Komunikacja po TCP/IP – poprawka techniczna – poprawka błędu w przypadku kiedy pakiet synchronizacyjny podzielił się powyżej 10 bajtu
 • Rozrachunki – poprawka dotycząca rozliczania dokumentów w walucie z niskim kursem np. HUF
 • GUI – wymuszanie wielkich/małych liter na polach edycyjnych na listach nie działało
 • Wydruki atestów – informacja podczas wydruku o nieprawidłowych plikach
 • Powiadomienia mail – nowa predefiniowana zmienna @NR_DOK_BEZ_TYPU@
 • WMS 2.0 – Magazyn zewnętrzny – import – obsługa rollback’ow
 • Zakup zagraniczny – korekta faktury wewnętrznej – w przypadku przeniesienia do systemu FK przywrócono możliwość edycji danych Intrastat
 • Listy przewozowe – poprawka – zwielokrotniane były ilości, wagi i objętości w przypadku wystąpienia kilku linii dopisków

Wersja 1.8.1788.1 (2022-05-17)

 • Wyłączenie optymalizacji kodu
 • Wyłączenie cyklicznego raportu stanu sieci dla serwisu. Automatyczny zapis jedynie w przypadku błędów.
 • Homebank – wyciągi – odświeżanie listy wyciągów po imporcie
 • Skrypty Lua – możliwość wywołania wydruku na drukarkę po stronie serwera
 • Listy przewozowe – obsługa DB Schenker – poprawki
 • Zakup zagraniczny – poprawka błędu w ukrywaniu pola kraju wysyłki
 • Kontrola Winien/Ma – od tej pory uwzględnia tylko rozrachunki
 • Definiowanie uprawnień – wydruki – możliwość filtrowania po aktywnych użytkownikach
 • Funkcje Lua – PrintMBF – możliwość wymuszenia wydruku na wybranej drukarce bez pokazywania okienka wyboru drukarki
 • Definiowanie uprawnień – wydruk – poprawka w filtrze na użytkownika
 • Przyjęcia – poprawka zapisu flagi wyceny w przypadku zmiany typu dokumentu
 • Sprzedaż – upewnienie się że zapisywany dokument FV będzie pozbawiony wartości walutowych

Wersja 1.8.1787.1 (2022-05-10)

 • Listy przewozowe – obsługa przewoźnika DB Schenker

Wersja 1.8.1786.1 (2022-05-05)

 • Sprzedaż – poprawka – flaga obliczania wartości dokumentu (od netto,od brutto) pobierana z kontrahenta nie była prawidłowo stosowana
 • Kompletacja – generowanie zamówienia na surowce także w przypadku braku WMS 2.0
 • JPK_V7 – aktualizacja certyfikatów MF
 • DialogWEB – WEB nie informował Kernel’a o otwieraniu formatek poza DEFAULT
 • WMS – wydanie nie na podstawie dokumentu – poprawki
 • Zaopatrzenie – poprawka w przywracaniu sumowania/grupowania
 • Zaopatrzenie – poprawka stabilności podczas ładowania listy towarów z włączonym sumowaniem/grupowaniem, poprawka obliczania formuł podczas używania więcej niż jednego okresu