Wersja 1.8.1833.1 (2023-06-09)

Skrypty – mozliwosc wywolania DoSQL bez transakcji

Poprawki w funkcji Dokumenty

WebView2Ctrl – poprawki po aktualizacji runtime

Wydruki Lua – mozliwosc wydruku danej sekcji tylko jeden raz

Dokumenty – prezentowanie kolumn dotyczących eksportu dokumentów (FV,KFV,KZV ) do systemu KSeF ( data, numer, status )

GUI – edytor skryptów – powiększenie formatki

Sprzedaż – zabezpieczenie przed zamianą anulowanej specyfikacji

Edytor skryptów – poprawka w kolorowaniu składni dla komentarzy

Edytor skryptów – poprawki ( edycja skryptu mogła nadpisywać inne skrypty )

 

 

Wersja 1.8.1832.1 (2023-05-17)

Poprawka techniczna – poprawiony join do rozrachunków z poziomu not usługowych – problem występował w kojarzeniu dokumentów

Listy przewozowe – Tasha – możliwość stosowania prefixu działu zamiast kodu działu, obsługa pola driverId zapisywanego do kodu kierowcy

 

 

Wersja 1.8.1831.1 (2023-05-15)

Obsługa wielojęcznyczności cd.

PrestaShop – zapisywanie przy fakturze informacji o wysokości upustu nadanego z powodu wykorzystania środków CashBack

PrestaShop – możliwość przypisania odwiedzającego do wirtualnego magazynu ( będącego sumą wszystkich magazynów )

Listy przewozowe – Tasha – uzupełnianie dystansu na listach

EDI – eksport faktur/korekt – obsługa pola z numerem BDO

Dalsze poprawki lokalizacji językowej

Przyjęcia – poprawka w wyborze kraju pochodzenia na pozycji

Obsługa lokalizacji językowej na formatkach oraz w menu

GUI – poprawka – przyspieszenie funkcji przycinającej tekst w kolumnie listy

Obsługa lokalizacji ( tłumaczenia ) na formatkach

Obsługa flagi System\ForceLanguage w GuiSettings.ini

FK – raport szczegółowy importu z GM

Sprzedaż – zabezpieczenie przed zmianą daty wystawienia podczas zamiany  dokumentu w przypadku zmiany kontrahenta lub formy

płatności

 

Wersja 1.8.1830.1 (2023-04-28)

Tasha – możliwość logowania plików zapytań i odpowiedzi JSON, obsługa pól Size, Lift i Freezer w definicji pojazdów

Generowanie eFaktury – poprawka

Wycena kompletacji – poprawka – nie była modyfikowana cena na dokumencie PW

Przyjęcia – w przypadku edycji PZ, PM z opakowaniami nieprawidłowo

były uaktualniane stany na opakowaniach

Kompletacja – poprawka oznaczania DATA_FK w RW podczas kompletacji z niewycenionych surowców

DialogWEB – edytor TinyMCE – poprawki

Obsługa kontrolki przeglądarki za pomocą WebView2