Wersja 1.8.1812.1 (2022-12-11)

 

Obsługa flag DniOstDok i WlasneDok także w wydruku po F6, flagi te w funkcji Dokumenty wpływają od teraz wyłącznie na możliwość wydruku

 

Obsługa wersji serializacji – poprawka dla architektury ARM

 

EDI – import faktur dostawców – obsługa importu pozycji faktury

 

EDI – poprawka eksportu korekt zbiorczych ( sekcje Order, Reference, Delivery, Line-Order, Line-Reference, Line-Delivery ), dodanie nieobowiązkowych pól dla sekcji Delivery w korektach

 

PrestaShop – eksport umów – możliwość wyłączenia eksportu kontrahentów/grup kontrahentów w wybranych umowach

 

 Sprzedaż – obsługa flagi obliczania wartości dokumentu ( od netto, od brutto ) dla dokumentu WZ

 

Wersja 1.8.1811.1 (2022-12-01)

 

Fakturownia – obsługa eksportu faktur i korekt wraz z załącznikiem w

postaci wydruku dokumentu

 

Podgląd EArchiwum – poprawki stabilności

 

Uproszczona informacja towarowa – poprawka – wyłączenie filtru na

kategorie towarów

 

Wersja 1.8.1810.1 (2022-11-27)

 

Wydruki – przekazywanie daty wystawienia dokumentu do wydruku,

możliwość przestawienia domyślnego katalogu wydruków – funkcja Lua – SetLuaDir

 

Import do EArchiwum – poprawki stabilności

 

Import do EArchiwum – poprawki stabilności

 

Uśrednianie cen zakupu – blokada możliwości uśrednienia

niewycenionych indeksów

 

Rozrachunki – możliwość wybrania kodu kraju kontrahenta na wydruku

 

Poprawka obsługi stringów zerowej długości w CVarTbl

 

PrestaShop – obsługa płatności PayU

 

Korekty – obsługa przesunięcia towaru do innego magazynu także dla

dokumentu korekty do faktury do paragonu

 

Maile – funkcja CDlgMail::EncodeQuotedPrintable działała

nieprawidłowo w przypadku kodowania do UTF-8 na bazach „nie unikodowych”

 

Wersja 1.8.1809.1 (2022-10-26)

 

GUI – akcelerator Ctrl+Alt+F5 ( przełącznik debuggera Lua ) nie

zawsze działał – w zależności, gdzie był focus – poprawione

 

Dane kontrahenta – poprawka w zapisywaniu powiązań ze schematami

powiadomień mail ( zabezpieczenie przed naruszeniem primary key )

 

Modyfikacja faktury zakupu opłaconej – poprawka dotycząca

uaktualnienia danych rozrachunku

 

Homebank – funkcja automatycznego rozliczania przycinała uwagi na

przelewach do 50 znaków

 

Funkcja Dokumenty – respektowanie flag WlasneDok i DniOstDok

 

Powtórzenie wydruku – poprawka wydruku dokumentu kompletacji

 

Kategorie towarów – poprawka

 

Sprzedaż – poprawka techniczna – zabezpieczenie przed możliwym

przepełnieniem stosu ( rekurencja ) podczas blokowania dokumentów

 

Handel zagraniczny – pobieranie działu dla faktury wewnętrznej,

importowej i nabycia z danych logowania

 

WMS 2.0 – umożliwienie przetwarzania ZO z różnych magazynów tego

samego typu

 

Zbiorcza zapłata za dokumenty sprzedaży – poprawka w doczytywaniu

dokumentów FKD ( obsługa filtru na datę wystawienia )

 

Korekty – powiadomienia mail – przekazywany był numer dokumentu

razem z typem, co powodowało problemy z dołączaniem wydruku dokumentu

 

Obliczanie wartości pozycji korekt – poprawki

 

Kategorie towarów – poprawka

 

Poprawka dla Windows CE

 

Zakup – poprawka wyceny ( możliwe było utworzenie faktury zakupu z

połączonym dokumentem PZ niewycenionym )

 

EDI – możliwość importu zamówień bezpośrednio z pliku ( strona GUI )

– poprawki

 

Wersja 1.8.1808.1 (2022-10-17)

 

Poprawka techniczna – podatki – rozrzucanie różnic między nagłówkiem

i pozycjami nie działało poprawnie w przypadku korekt towarów tylko ze stawką 0

 

Poprawiona obsługa sterownika ODBC MS SQL

 

Aktualizacja biblioteki SSL

 

Poprawka – w przypadku znacznego usunięcia liczby pól w strukturze

CVarTbl i pochodnych mogło dochodzić do utraty spójności danych pomocniczych

 

Dokumenty – poprawka w anulowaniu dokumentów RW, WR, MM, PM, WM, PR,

ZW

 

Środki pieniężne – automatyczne rozliczanie – w przypadku braku

dopasowania przelewu do dokumentów przelew zawsze będzie generowany

 

Poprawka biblioteki (operator CUniVar << )

 

EDI – możliwość importu zamówień bezpośrednio z pliku ( strona GUI )

 

Poprawka – brak kontroli tablicy

 

Kategorie towarów – zablokowanie możliwości zmiany wartości

atrybuty, która już została przypisana

 

Edytor formatek – domyślne wczytywanie wersji globalnej formatki (

wersja Release )

 

Zaopatrzenie – wymuszenie kolejności magazynów w zapytaniu do KTNag

wg wprowadzonej w filtrze – poprawki

 

Kategorie towarów – poprawki