Wersja 1.8.1816.1 (2023-01-15)

 

Kontrolka wykresu – poprawki związane z rysowaniem ( Gdiplus )

 

Obsługa widgetów -poprawka

 

Dokumenty -poprawka w przenoszeniu na list przewozowych dokumentów EX,UE,FC

 

Obsługa widgetów,dodanie kontrolki wykresu

 

 

Wersja 1.8.1815.1 (2023-01-11)

 

Widgety – możliwość pozycjonowania względem innych widgetów

 

Obsługa widgetów, dodanie kontrolki wykresu

 

 

Wersja 1.8.1814.1 (2023-01-08)

 

Prestashop – wydzielenie funkcji dla dropshipperów

 

Sprzedaż – korekty zbiorcze – blokowanie wszystkich faktur od razu

 

Blokady – upewnienie się że zwalniane są przez wszystkich w tej samej kolejności

 

Wydzielenie funkcjiedycji produktów dropshipperów

 

 

Wersja 1.8.1813.1 (2022-12-27)

 

PrestaShop – zmiana filozofii obsługi kompletów

 

Inwentaryzacja – obsługa dodawania nowego indeksu towarowego w scieżce agregacji po indeks_t

 

Sprzedaż – możliwość wydruku zamówień podczas przekazywania do realizacji

 

EDI – możliwość importu faktur zakupu do tablic wewnętrznych KSeF

 

PrestaShop – obsługa Dropshipper’ów nie korzystających z płatności PayU

 

DanskeBankWS – import ze schedulera – potrójne wywoływanie importu w przypadku niepowodzenia, raport mail

 

Zaopatrzenie – obsługa pliku z backup’em pozycji tworzonego zamówienia – poprawka

 

Nowa funkcja – możliwość uruchamiania skryptów z poziomu Schedulera