Wersja 1.8.1823.1 (2023-03-06)

 Obrotówka – poprawka dla dokumentów PZ – źle były ustawiane filtry

Wydruki – do bufora PDF ( skrypty ), do pliku PDF – w przypadku kilku wywołań funkcji PrintDokument w ramach skryptu Lua – wydruki zostaną złączone, zamiast nakrywania poprzedniego

Nowa funkcja – obroty magazynu

JPK_V7 – zabezpieczenie przed możliwością wysyłki deklaracji za zły okres

Funkcja dokumenty – nieprawidłowo prezentowane były wartości  dokumentów RW,WR,ZW,PM i PR jeśli miały więcej niż jedną linię uwag

Korekty – poprawka – w przypadku generowanego przesunięcia WM->PM tracona była informacja o IdPozOrg, S_N, dacie ważności

HomeBank – automatyczne kojarzenie wyciągów bankowych – możliwość doczytywania przelewów IP,IW, kojarzenie po paczce generowanej w poleceniach przelewu

F6 dla faktur kosztowych/zakupu – podgląd EArchiwum zamiast wydruku

Lua – funkcja RezerwZamow nie uzupełniała pól ILZ i ILR w nagłówku zamówienia

 

Wersja 1.8.1822.1 (2023-02-27) 

Listy przewozowe – zamiana na dokumenty docelowe – pobranie działu wystawianego dokumentu z dokumentu źródłowego

PrestaShop – eksport cen do Presty – dla towarów nieaktywnych wymuszenie ceny zerowej (zablokowanie możliwości zamówienia tego towaru)

PrestaShop – PayU – obsługa statusów PENDING i CANCELED

Obrotówka – dla dokumentów PZ,PW,PZI,PM,PR,ZW korzystanie z tablic niezagregowanych, FK – obsługa dekretów dla PS,

JPK_MAG – możliwość traktowania WM,PM jako MM

SekwanaOnline – możliwość wyłączenia domyślnej akcji ( kontrola cen, pakietów ) po zmianie ilości

SaldeoSmart – import z Saldeo ( pliki ) do struktur KSeF

Faktura kosztowa w walucie – poprawka dotycząca ładowania dokumentu do edycji

Poprawka – nie można było anulować faktury kosztowej niepotwierdzonej

Poprawka techniczna – konwersje nazw w bazie danych od teraz działają także na tablicach do odczytu

PrestaShop – import zamówień – koszty transportu miały złą stawkę VAT

 

Wersja 1.8.1821.1 (2023-02-14)

PrestaShop – obsługa zwrotów PayU

Fakturownia – eksport faktur i korekt – obsługa wysyłania kategorii nagłówków dokumentów i kodów towarowych pozycji

HomeBank – import – pomijanie pozycji ZERO BALANCING dla banku DANSKE