Wersja 1.8.1829.1 (2023-04-18)

Wydruki Lua – nowa funkcja PrintEA do wydruku dokumentu z EArchiwum

Listy przewozowe – Tasha – poprawki ( filtrowanie po datach realizacji, statusach zamówień )

PrestaShop – import zamówień – obsługa pola data_dostawy przepisywanego do daty realizacji zamówienia

 

Wersja 1.8.1828.1 (2023-04-12)

Listy przewozowe – Tasha – możliwość filtrowania po wielu sposobach odbioru

TashaWS – escape znaków ” i /

Listy przewozowe – Tasha – dodawanie dokumentów: filtr na sposób odbioru, filtr na rodzaj daty ( wystawienia, realizacji )

Soma – przeliczanie cen po zmianie kontrahenta podczas edycji zamówienia – poprawka

 

Wersja 1.8.1827.1 (2023-04-03)

TashaWS – dodanie wartości netto do odpowiedzi

Listy przewozowe – integracja z Tasha – obsługa sekcji vehicles – tylko pojazdy z MAX_CIEZ > 0

Elektroniczne archiwum – obsługa przechowywania linków

FK – przeglądanie dokumentów – poprawka w filtrze na dokumenty anulowane

 

Wersja 1.8.1826.1 (2023-03-29)

Listy przewozowe – integracja z Tasha – obsługa sekcji vehicles

FK- WydrukPlanK -Poprawka techniczna formatki – dodanie DlgItemId

WMS 1.0 – zablokowanie sprawdzania działu podczas wydania

SusiTasha- Poprawka składni JSON

Tworzenie ręcznego PK – wywoływanie skryptu po utworzeniu dokumentu PK

Kompletacja – flaga zezwalająca na jednoczesną kompletację wielu wyrobów

Obroty magazynu – dostępny GuiVar TMP_TABLE z nazwą tymczasowej tablicy

Lua – RezerwZamow – poprawka – funkcja od tej pory nie będzie próbować rezerwować zamówień do dostawców

Rozrachunki – poprawka – nieprawidłowo były wyliczane wartości nierozliczone w przypadku stanu na zadany dzień wg daty rozliczenia

Listy przewozowe – integracja z Tasha ( system planowania tras )

Sekretariat – obsługa rejestracji dokumentów FK

 

Wersja 1.8.1825.1 (2023-03-21)

Analizy – możliwość dołączania pliku z wynikami analizy do mail’a, poprawka wycieku pamięci podczas wysyłania mail’a z załącznikami

Sprzedaż – możliwość wymuszenia ustawienia się na ilości po zeskanowaniu/wprowadzeniu towaru

Sekretariat – poprawka – źle odczytywane były grupy użytkownika

PrestaShop – poprawki

Sekretariat – InitTbl – poprawki

Nowe funkcje Lua – GetBinaryData, PutBinaryData, PostBinaryData, DelBinaryData ( obsługa danych binarnych w bazie ),  Definiowanie szablonów email, funkcja w Lua – GetMailTemplate,

Sekretariat – obsługa skryptów po zapisie dokumentu

 

Wersja 1.8.1824.1 (2023-03-09)

GUI – merge’owanie zmian na formatce – wymuszenie, by sekcje Page znalazły się obok siebie w xml’u ( wymaga tego edytor formatek do poprawnego działania )

PrestaShop – zmiana filozofii obsługi kompletów – jeśli nie będzie ustawiona flaga OplataKompletacyjnaIndeks to opłata kompletacyjna nie będzie naliczana

DanskeBank WS – możliwość importu plików do różnych katalogów w zależności od numeru konta

Fakturownia – obsługa pola department_id

Powiadomienia mail – konwersja obrazków w postaci plików – poprawka- dane przechowywane są w osobnej tablicy

Obrót opakowaniami – w przypadku korekty daty wystawienia, wydania i płatności nie są już pobierane z dokumentu korygowanego