Wersja 1.8.1841.1 (2023-07-30)

Zakup – poprawka odświeżania listy w przypadku zmiany dokumentu na PZI

Fakturownia – poprawka ( escape „” )

GUI – poprawki dotyczące przeciągania rekordów pomiędzy różnymi listami

Modyfikacja/tworzenie indeksu towarowego – poprawka blokowania pola „Czy usługa”

Funkcja Dokumenty – obsługa dodatkowych pól wirtualnych dodanych do listy dokumentów ( wyświetlanie, filtrowanie )

 

  Wersja 1.8.1840.1 (2023-07-25)

Zwroty odbiorców – wystawianie ich z dokładnością do miejsca dostawy, obsługa wydruku, przenoszenia na list przewozowy, widoczność w funkcji Dokumenty

PrestaShop – tworzenie faktury na podstawie zamówienia Dropshipper’a( poprawka – data wystawienia pobierana od teraz z daty bieżącej zamiast daty z zamówienia )

Funkcja Obroty magazynu – poprawka

WebView2Ctrl – poprawki po aktualizacji runtime

 

Wersja 1.8.1839.1 (2023-07-24)

 JPK_V7 – możliwość podglądu deklaracji z momentu wysyłki

Tworzenie korekt na podstawie dokumentu ZO – możliwość wybrania przyczyny braku realizacji

 

Wersja 1.8.1838.1 (2023-07-23)

Import zamówień z systemu DBS – zmieniona interpretacja ststusów

 

Wersja 1.8.1837.1 (2023-07-14)

Faktura kosztowa w walucie – od teraz tworzy rozrachunek

SplitPayment ( na kwoty netto i podatku )

Zamiana SP – zapisywanie informacji o ilosci zrealizowanej na specyfikacji

Zbiorcza zaplata sprzedaż – poprawka opisu noty

 

Wersja 1.8.1836.1 (2023-07-11)

Sprzedaż – flaga KontrolaIlosciZNawazki – wartość 2 = blokada

Kojarzenie PZ-FD – możliwość kojarzenia wielu faktur z wieloma dokumentami PZ

PrestaShop – przed wysłaniem statusu zamówienia od teraz sprawdzamy jaki ma status w PrestaShop – jeśli taki sam jak chcemy ustawić to nie wysyłamy

Faktury kosztowe – poprawka – w przypadku ładowania faktury nadpisywany był dział, rok i miesiąc

Informacja towarowa – filtr na kategorie produktów – poprawka dla filtrowania z dużą liczbą kategorii ( uproszczenie zapytania korzystającego z INTERSECT )

 

Wersja 1.8.1835.1 (2023-07-09)

Wydruki Lua – w przypadku wydruku atestów/EArchiwum usuwanie ewentualnej pierwszej pustej strony

Rozrachunki – filtr na dział

Dokument ZO – możliwość wystawienia na magazyn nie obsługiwany przez WMS

Funkcja Dokumenty – poprawka – poprawne doczytywanie powiązań ZA->PZ,PW,PZI

PrestaShop – poprawka w eksporcie produktów ( w przypadku kiedy skróceniu uległ opis )

Cena zakupu bez kosztów – obsługa podczas wyceny PZ

Obsługa zapisu ceny zakupu bez kosztów na KTPoz

Dane kontrahenta – formatka – dodanie pola odpowiedzialnego za eksport dokumentów do KSeF

KSeF – poprawki

 

Wersja 1.8.1834.1 (2023-06-23)

Edytor skryptów, wieloliniowe pola edycyjne – obsługa wyszukiwania tekstu ( Ctrl+F ), poprawka w funkcjach wydruku do zmiennych Lua ( zapobieganie zawieszaniu się debuggera )

FK – Rachunek wyników, bilans – poprawki

Kategorie towarów – poprawki

Kernel – udrożnienie ścieżki wydruku dla background’a