Wersja 1.8.1858.1 (2023-12-22)

KSeF – poprawki dotyczące zmiany schematu na wersję 2

Inwentaryzacja w drugiej JM – poprawka

Obsługa drugiej jednostki miary ( przyjęcie, sprzedaż, inwentaryzacja )

   Wersja 1.8.1857.1 (2023-12-21)

Obsługa serwisów zapasowych ( automatyczne połączenie, możliwość ręcznego wybrania serwisu ) – obsługa domyślnych serwisów zapasowych ( +3, +6 ) w przypadku kiedy ich nie zdefiniowano

Funkcje Lua – UmowaKontrah – poprawka typu zwracanej wartości

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowego działania serwisu i proponowanie przełączenia jeśli są zdefiniowane serwisy zapasowe – dodanie ustawienia czasu dla timer’a

   Wersja 1.8.1856.1 (2023-12-15)

Nowe pole na poziomie opłat dodatkowych nazwy towarowej – opłata za plastik

   Wersja 1.8.1855.1 (2023-12-12)

Inwentaryzacja – poprawki dla ścieżki inwentaryzacji po indeks_t (dodawanie wielu przyjęć, doczytywanie serii i dat ważności )

Poprawka – wyszukiwanie rekordu w tabeli po jego ID

 Wersja 1.8.1854.1 (2023-12-06)

Skrypty – wysyłanie maili – możliwość wskazania nadawcy – funkcja SendMailSetSender

 Wersja 1.8.1853.1 (2023-11-29)

 KSeF – poprawka kodowania do UTF8 nazwy formy płatności

Funkcja Dokumenty – poprawka – dokumenty MM nie były prawidłowo obsługiwane

Przyjęcia – zamiana ZA->PZ – wyłączenie agregacji po OBCY_SYS_KOD2

Faktura dostawcy krajowa w walucie – poprawka – w przypadku wyboru istniejącej faktury nie była doczytywana waluta

Skrypty Lua – OnDrag – także w przypadku przeciągnięcia na listęinnego CGuiFunc’a, OnEvent – mechanizm przesyłania zdarzeń między skryptami

   Wersja 1.8.1852.1 (2023-11-26)

 Automatyczne wykrywanie nieprawidłowego działania serwisu i proponowanie przełączenia jeśli są zdefiniowane serwisy zapasowe.

  Wersja 1.8.1851.1 (2023-11-21)

 PrestaShop – produkty – w przypadku modyfikacji ceny dla towarów zewnętrznych dostawców modyfikowana jest także cena w towarach zaimportowanych

Dokumenty – poprawki dla dokumentów PA, ZPA ( ładowanie dokumentów pierwotnych i pochodnych ), ZPA ( stan rozliczeń )

Zakup – dodanie możliwości wyciągnięcia na formatkę informacji o wartości dokumentu w złotówkach i walucie ( netto, podatek, brutto )

Obsługa serwisów zapasowych ( automatyczne połączenie, możliwość ręcznego wybrania serwisu)

PrestaShop – eksport cen – poprawka – jeśli miejsce dostawy było nieaktywne eksport cen mógł działać nieprawidłowo

 Wersja 1.8.1850.1 (2023-11-12)

 Obsługa serwisów zapasowych ( automatyczne połączenie, możliwość ręcznego wybrania serwisu )

 Wersja 1.8.1849.1 (2023-11-03)

 Funkcja anulowanie dokumentów – możliwość anulowania kompensat

Skrypty – możliwość wywołania skryptu po zmianie liczby rekordów dowolnej listy

Sprzedaż zamiana – poprawka techniczna – zamykanie query poprzedniej listy – tak by ewentualne skrypty mogły otwierać transakcje

Skrypty – zwiększenie kontroli nad wywoływaniem skryptów na timerze

Przyjęcie – obsługa schematu opakowań podczas zamiany dokumentu

Rozrachunki – zabezpieczenie przed znakiem $ w nazwie lub grupie kontrahenta

Wydruki Lua – możliwość wydruku danej sekcji tylko jeden raz 

 Wersja 1.8.1848.1 (2023-10-24)

KSeF – poprawki

KSeF – możliwość wskazania dodatkowego pola eksportowanego z pozycji dokumentu – np. seria

Dokumenty – poprawka w prezentowaniu dokumentu KWZ

WMS 2.0 – obsługa nowego pola w nazwie towarowej – cena dla produkcji

Dokumenty – zmiana typu join’a do formy płatności na OUTER – by ładowane były także dokumenty z niewybraną formą płatności

Poprawki dla WEB

Edycja faktur kosztowych – rozrachunek nie był usuwany w przypadku zmiany znaku dokumentu ( faktura na korektę i odwrotnie) – poprawka

Dane kontrahenta – pobieranie danych z rejestur REGON – uzupełnianie pola ULICA

Scheduler – BackGround mógł zablokować się na logowaniu poprzez nieprawidłowe wywołanie funkcji innej niż logowanie na akcję

Startup – poprawka

Dokumenty – doczytywanie symbolu dokumentu – poprawki dla FD,KFD,TV,KTV,TN,KTN,RD,KRD

KSeF – poprawki

poprawka – faktury zaliczkowe pokazywały się podwójnie (też jako zwykłe faktury )

 Wersja 1.8.1847.1 (2023-10-12)

 Przyjęcia – zamiana ZA->PZ – wyłączenie agregacji po S_N

Dodanie typu S_N – numer serii, zwiększenie go domyślnie do 50 znaków

FK – raport szczegółowy importu z GM – poprawka

KSeF – walidacja dokumentów wg schemy