Wersja 1.8.1820.1 (2023-02-12)

HomeBank – import – pomijanie pozycji z zerową kwotąKojarzenie PZ-FD – możliwość wybrania także korekt

HomeBank – import wyciągów MT940 – poprawka – w przypadku przełomu roku przelewy mogły mieć nieprawidłową datę

Sprzedaż – obsługa opakowań na dokumencie SP

PrestaShop – płatności PayU – oznaczanie wygenerowanej faktury jako opłaconej

Obsługa „nie towarów” – poprawka błędu związanego ze zwalnianiem rezerwacji

Obsługa importu z KSeF do faktur kosztowych, obsługa faktur kosztowych w walucie, EArchiwum – przeglądanie i dodawanie z poziomu list czułe na PreviewParam ( numer dokumentu dla podglądu wydruku )

 

Wersja 1.8.1819.1 (2023-02-03)

Zestawienie JPK_MAG – oparcie się o tablicę ObrotyT

Sprzedaż – możliwość wydruku zamówień podczas przekazywania do realizacji – poprawka

WMS 2.0 – Przyjęcie na podstawie WM – poprawka przypadku kiedy WM jest wydawana z więcej niż jednego magazynu

Obsługa pól z precyzją -1 w bazie danych ( varchar(max), long varchar ), konwersja obrazków w postaci plików w powiadomieniach mail na base64 umieszczanych w treści wiadomości, zawartość magazynu – doczytywanie półek źródłowych i docelowych dla przesunięć między półkami

PrestaShop – eksport umów – możliwośc pomijania eksportu grup kontrahentów z umowy

Sprzedaż – w przypadku modyfikacji ilości z poziomu listy PZ nie były przeliczane opakowania

Sprzedaż – kompletacja – przekazywanie ilości

 

 Wersja 1.8.1818.1 (2023-01-25)

 Rozrachunki – możliwość prezentowania naliczonych odsetek od

wartości nierozliczonych na wybrany dzień

PrestaShop – wyłączenie obsługi tworzenia dodatkowych zamówień dla Makarun

Obrotówka – poprawka dla opakowań z tym samym numerem i różnym kodem dokumentu

Zestawienie JPKV7 – możliwość zdefiniowania skąd pobierana jest nazwa kontrahenta, możliwość pobrania nazwy kontrahenta z momentu wystawienia dokumentu

 

Wersja 1.8.1817.1 (2023-01-19)

Kontrolka wykresu – obsługa skalowania

GUI – poprawka w ukrywaniu lewego panelu jeśli używane są widgety

Przyjęcia – agregacja opakowań podczas wczytywania dokumentu (PZ,PW,PM )

FK – atrybuty FK nie powinny być zapisywane z dokładnością do roku (przejście na tablicę wspólną )

Zapisywanie historii zmian cen umownych

Faktura dostawcy – wczytywanie faktury nie powinno zmieniać zapisanych wcześniej wartości podatku

Kontrolka wykresu – możliwość ustawiania niektórych parametrów (kolory, wielkość czcionek … )

FK – dziennik – dodanie numeru miesiąca przed numerem pozycji