Wersja 1.8.1807.1 (2022-10-04)

 

 • Zmiana sposobu sortowania kolejności kolumn na liście podczas wczytywania definicji ( jeśli kolumny będą mieć tę samą wartość Order, ułożone zostaną obok siebie ) 
 • Środki pieniężne – zbiorcza zapłata za dokumenty sprzedaży i wystawianie ręcznego dokumentu kasowego – obsługa skryptu na utworzenie dokumentu ( płatności KP.KW,IP,IW,TP,TW ) 
 • HomeBank – obsługa DanskeBank WebService
 • GUI – w przypadku zablokowania możliwości przesuwania kolumn kolejność kolumn będzie wymuszana
  z poziomu GlobalMod ( ignorowanie kolejności ustawionej w LocalMod )
 • Zaopatrzenie – wymuszenie kolejności magazynów w zapytaniu do KTNag wg wprowadzonej w filtrze

Wersja 1.8.1806.1 (2022-09-15)

 

 • HB – Automatyczne kojarzenie wyciągów – obsługa przypadku kiedy klient po numerze FV podał kwotę
 • HB – automatyczne kojarzenie – w przypadku błędu podczas kojarzenia zawsze wprowadzamy przelew
 • Zamykanie wyciągu na Schedulerze – możliwość sprawdzenia czy przetworzone są wszystkie wyciągi
  HB konta

Wersja 1.8.1805.1 (2022-09-14)

 

 • Poprawka – wycena kompletacji – pomijanie anulowanych PW ( przeszkodzą w wycenie 

Wersja 1.8.1804.1 (2022-09-13)

 

 • Możliwość wywołania funkcji zamknięcia wyciągu bankowego na Schedulerze z opcją zerowania dodatniego salda bieżącego 
 • HomeBank – możliwość wywołania automatycznego rozliczenia wyciągu bankowego ze Schedulera 
 • GUI – poprawka – komunikat EVENT_OBJECT_DESTROYED mógł trafić do CKernelComm zamiast CGuiReceive – obsługa tego przypadku
 • GUI – możliwosc zablokowania przemieszczania kolumn na liście ( edytor formatek ) 
 • HomeBank – rozliczanie wyciągów – zaznaczanie dokumentów na podstawie numerów faktur znajdujących się w treści przelewu
 • Obsługa serializacji CVarTblElem ( dodatkowa flaga zaznaczenia używana przez schematy kolorów poszczególnych komórek )

Wersja 1.8.1803.1 (2022-09-06)

 

 • ODBC – włączanie MARS również na kliencie „SQL Server” 
 • PrestaShop – funkcja eksportu cen zakładała że symbol umowy ma 10 znaków
 • 7R – eksport zamówień – przepisywanie uwag z dokumentu

Wersja 1.8.1802.1 (2022-08-29)

 

 • Automatyczne rozliczanie pozycji wyciągów bankowych – bardziej inteligentny mechanizm kojarzenia pozycji wyciągu z dokumentami
 • Import wyciągów kont indywidualnych Danske Bank – bardziej inteligentne usuwanie separatorów linii

Wersja 1.8.1801.1 (2022-08-23)

 

 • Poprawka mechanizmu blokady edytowanych dokumentów
 • Poprawka – w przypadku zestawów płatnikiem zamówienia jest ustawiany kod pośrednika
 • Rozwój – dodanie obsługi zestawów/kompletów przy imporcie zamówień z PrestaShop sterowane flagą PrestaShop\KompletyMag oraz kompletami
 • PrestaShop – import zamówień – obsługa kompletów Pakiety – poprawka – wczytywany był tylko pierwszy towar w pakiecie

Wersja 1.8.1800.1 (2022-08-11)

 

 • CDNKH – obsługa eksportu korekt zbiorczych
 • Obsługa kategorii towarów ( atrybuty nazwy towarowej )
 • JPK_FA- wersja 4